Bás Michael Davitt

Fuair Michael Davitt, file ‘Beat Gaelach’, nó ‘the Bob Dylan of the Irish language’, bás Dé Domhnaigh i Sligeach. Ní raibh sé ach 55 bliain d’aois. Túgann muid ómós do, leis an cead cuid de dán ‘saigse, Ragham Amú. Tá sé an bainteach:Ragham Amú (blúire do) Is bás, dar liom fein, fragairt, Is beatha fiafraí – Ragham amú tamall eile Is chífidh an tír – Seán Ó Ríordáin ragham amú siar ó dheas aniar aduaidh beam ag tnúth le teas …

Read more…

Ollchultúr Angla-Mheiriceánach, Gaeilge, agus ‘Football’

Agus ó Beo sa mhí le Robert McMillen. Measann sé “…go bhfuil Éirinn ar fad go mór faoi smacht ag na comhlachtaí móra idirnáisiúnta agus ag an ollchultúr Angla-Mheiriceánach agus nach n-athróidh sé seo, fiú má bhíonn Éire aontaithe ann amach anseo”. Mick FealtyMick is founding editor of Slugger. He has written papers on the impacts of the Internet on politics and the wider media and is a regular guest and speaking events across Ireland, the UK and Europe. Twitter: …

Read more…

Torthaí do na aistriúcháin Eorpaigh?

Do Máiréad Ní Chinnéide is é ceist do cumais tháirgthe a thógáil (síntiús de dhíth), an stádas nua do Ghaeilge insan Aontais Eorpaigh agus faoi téarmaí den hAcht Comhionannas Teanga i bPoblacht na hÉireann. …scríobh an Dr Pádraig Ó Laighin gur eagraíodh comórtas ceithre bliana ó shin chun aistritheoirí Gaeilge a fhostú. Ní raibh aibh oiread is duine amháin i measc na n-iarrthóirí a shroich an caighdeán inmhianaithe. Is mar gheall air sin, dúirt sé, a socraíodh gan tús a …

Read more…

AC Milan chun an corn a thógáil?

Ní me abalta an cluiche mór stairiúil a fheiceal anocht, mar beidh me ag eitilt ar ais go mBeal Feirste. Imríodh Learpholl agus AC Milan a chéile den chéad uair i gcomórtas Eorpach. Creideann Lá go mbeadh Milan na favorites chun an corn a thógáil. Ach beidh suil mór ag a lan daoine i bhfud an Bhreatain agus Éireann, nach mbeidh sin an cas. Mick FealtyMick is founding editor of Slugger. He has written papers on the impacts of the …

Read more…

I ndiaidh bhás an Phápa

Oliver Grennan le cuntas den na rudaí a mbeadh ag tarlú tar eis bhás an Phápa agus an ról atá le teacht don Coláiste Rónaofa na gCairdinéil go haonláthair sa Vatacán. Níl an mead seo le fail in achan ait eile ach ar Slugger amhain!Le Oliver Grennan I ndiaidh bhás an Phápa, deimhníonn ceannaire Cholaiste na gCairdinéil, an Camerlego, an bás. Ina sheasamh os comhair an choirp, glaonn sé ainm baiste an Phapa. Toisc nach gcloistear freagra, fógraíonn sé bás …

Read more…

Sign of the Times ?

Breda Heffernan has an article in the Irish Independent, An Irish solution to an English problem, in which she announces that Raidio na Gaeltachta is to change direction in an attempt to attract young listeners.Chart and International shows will start from May, 9 PM to 1 AM, Monday to Friday, which will contain music with English lyrics. Previous to this Instrumental versions of hits by bands such as U2 were broadcast. Is this a pragmatic and sustainable response to a …

Read more…

Deartháir Mór na Gaeilge ag teacht

Is é sin an sceal on Lá: “Big Brother, Celebrity Farm, Celebrity Get Me Out Of Here agus, anois, Seachtain le Gaeilge, sraith úr do TG4 ina mbeidh pearsana clúiteacha ag foghlaim Gaeilge agus ina mbeidh deis ag an bpobal vótaí a chaitheamh ar son nó in éadan iad a choinneáil ag freastal ar na ranganna”. Mick FealtyMick is founding editor of Slugger. He has written papers on the impacts of the Internet on politics and the wider media and …

Read more…

Gael blog nua ar an bhloc?

An fhailte go Daithí Mac Lochlainn i Nua Eabhrac agus a bhlog dátheangach, An Gaelic Starover! Agus Ros na Rún ag dul go Meiriceá? Mick FealtyMick is founding editor of Slugger. He has written papers on the impacts of the Internet on politics and the wider media and is a regular guest and speaking events across Ireland, the UK and Europe. Twitter: @MickFealty

Oíche do lucht an tsunami i mBAC

Da bfhuil tú i do chonaí (nó ag stopadh ann faoi lathair) in mBaile Atha Cliath, gabh thuas go dtí an Castle Inn, in aice le Jurys Inn Christchurch, chun an-sult a bhaint as Club Sult, oiche amarach! Beidh an grúpa traidisiúnta Coastal Erosion le cloisteáil ann. Airgead le dul chun lucht an tsunami. Mick FealtyMick is founding editor of Slugger. He has written papers on the impacts of the Internet on politics and the wider media and is a …

Read more…

TG4 “Lite” ar an mbealach ó thuaidh

Nuacht mor do luacht do phobal na Gaeilge ó thuaidh. Beidh TG4 á chraoladh ó chrann craolta sna sé chontae ar an mbonn céanna le BBC, UTV, Cainéal 4 agus eile, roimh dheireadh mhí Aibreáin. Ar an droichuair, ni bheith an seirbhís iomlan le fail ann, go foil.Agus deireann Concubhar Ó Liatháin: Ag an deireadh seachtaine d’fhoilsíodh torthaí lucht féachana na Nollag agus dearbhaíodh go raibh TG4 chun tosaigh ar Sky 1 ar liosta na gcainéalacha is mó lucht féachana …

Read more…

Bac ar mhaoiniú Lá curtha ó mhaith

Tá deireadh leis an bhac ar airgeadú oifig Lá i nGaeltacht Dhún na nGall. Dar leis an t-eagarthóir Lá, Ciarán Ó Pronntaigh: “Is cinnte gur imir an tacaíocht thréan ó go leor daoine – idir léitheoirí, ár mbraithre atá ag treabhadh i ngoirt na dteangacha mionlaigh i dtíortha eile agus eile – tionchar chun ár leasa ar an scéal seo – is mór againn bhur dtacaíocht”.Press Release from Lá The Department of Finance in the North has lifted a six-month …

Read more…

Gaeilge in a Hollywood accent

If Foras na Gaeilge and Údarás na Gaeltachta have the cash to spend I can’t see Paramount Pictures objecting that much (once they get round to reading those emails).. But dubbing John Wayne and Maureen O’Hara into Gaeilge does NOT make The Quiet Man “Gaelic folklore” – It is, and will always be, HOLLYWOOD folklore. Pete Baker

Gaeltacht place names in Irish only…

GAELTACHT place names in Irish will have legal recognition from today, after the Placenames Order is signed. This will also prevent English being used on road signs, and anglicised forms of Irish place names are likely to disappear from use. Belfast Gonzosluggerotoole.com

Lá: voluntary roots of the Irish language

Lá has been around in Belfast nearly as long as I’ve been away in England – a staggering twenty one years. I first took out a subscription a few weeks before I left. Gearoid O’Caireallain was scouring the Students Union at Queens for willing subscribers to get the first issue of what was then called the Preas an Phobal off the ground.It was a brave and imaginative step at a time when Belfast’s first Irish speaking primary school at Shaws …

Read more…

Cruinniú poiblí chun Lá a tacú!

Tig leat cabhair á thabairt do Lá, sa seachtain seo chugainn. Tá cruinniú poiblí faoin ghéarchéim ag Lá ag eascairt as an bhrú polaitiúil seo á reachtáil ag scátheagras na Gaeilge ó thuaidh, Pobal, ar an Mháirt seo chugainn, 14 Nollaig, i gCultúrlann McAdam Ó Fiaich ag 7.30in. Nó i bhfad nios fearr síntiús á thógail leis! Mick FealtyMick is founding editor of Slugger. He has written papers on the impacts of the Internet on politics and the wider media …

Read more…

English Language Spreading.

The Belfast Telegraph has an article based on the work of David Graddol, author of The Future of English in which James Burleigh reports that English to be spoken by half of the world’s population within 10 years But it’s not all bad news… The report also showed that English was not the only language spreading, and the world, far from being dominated by English, was to become more multi-lingual. Mr Graddol said: “Chinese, Arabic and Spanish are all popular, …

Read more…

Bronntanas Nollag don dá threibh le teacht?

Agus dóchas na ndaoine ag ardú arís lies an caint sa seachtain ar an socrú stairiúil atá le teacht chugainn le gearaid i dTuaisceart Eireann. Dar le Robert McMillan: “Is léir go bhfuiltear ag ullmhú don socrú nár shíl muid bheith indéanta – teacht le chéile Gerry Adams agus Ian Paisley”. Mick FealtyMick is founding editor of Slugger. He has written papers on the impacts of the Internet on politics and the wider media and is a regular guest and …

Read more…

Dun nan Gall

Tá an dan seo thios scríofa le filí Albanach Derick Thompson. Tá sé foilsithe insan Faber Book of Twentieth Century Scottish Poetry. Cha fágainn sé slan le Dun na nGall, ach leis an teanga binn den cheantair sin.Mar cainteoir Gaeilge na hAlban, biodh an cainiuint aitiuil seo go ana cosuil a cuid teanga fein, no is é sin an mead a duirt uncal do mo chuid agus mé i mo paiste beag, thartfa seacht bliaina d’aois. Cha raibh sé abalta …

Read more…

Feachtais in eadan ghiorruithe (agus teilifís Gaeilge)

Ionsaí fíochmhar a dhéanamh ar chiste theilifís na Gaeilge agus tacaíocht rialtais eile do na healaíona Gaeilge, mar chuid d’fheachtas a chosaint ó ghiorruithe rialtais.Scriobhain Lá, “anuraidh ní raibh ach £800,000 sa chiste seo – do na trí bliana romhainn beidh iomlán de £9.8m. Is é tuiscint Lá gur as an rannóg seo atá an ciste teilifíse don Ghaeilge le teacht nuair a thosóidh sé ag dáileadh airgid san athbhliain agus go bhfuil airgead d’acadamh úr don Albanais Uladh le …

Read more…

Ar bhain Kerry in Ohio?

Agus Concubhar Ó Liatháin ag leamh Greg Pallast (i mBearla) le deanaí, nuair a maigheann sé gur “De réir na fianaise ó Ohio, an stat a ghéill Kerry do Bush, Dé Céadaoin seo caite agus a chinntigh an dara seal sa Teach Bhán d’iar-ghobharnóir Texas, is cosúil go bhfuil i bhfad níos mó vótaí sa stát nár cuireadh san áireamh ná mar a bhí á thabhairt le fios an tseachtain seo caite”. Mick FealtyMick is founding editor of Slugger. He …

Read more…