Oíche do lucht an tsunami i mBAC

Da bfhuil tú i do chonaí (nó ag stopadh ann faoi lathair) in mBaile Atha Cliath, gabh thuas go dtí an Castle Inn, in aice le Jurys Inn Christchurch, chun an-sult a bhaint as Club Sult, oiche amarach! Beidh an grúpa traidisiúnta Coastal Erosion le cloisteáil ann. Airgead le dul chun lucht an tsunami.

Mick is founding editor of Slugger. He has written papers on the impacts of the Internet on politics and the wider media and is a regular guest and speaking events across Ireland, the UK and Europe. Twitter: @MickFealty