Cruinniú poiblí chun Lá a tacú!

Tig leat cabhair á thabairt do Lá, sa seachtain seo chugainn. Tá cruinniú poiblí faoin ghéarchéim ag Lá ag eascairt as an bhrú polaitiúil seo á reachtáil ag scátheagras na Gaeilge ó thuaidh, Pobal, ar an Mháirt seo chugainn, 14 Nollaig, i gCultúrlann McAdam Ó Fiaich ag 7.30in. Nó i bhfad nios fearr síntiús á thógail leis!

Mick is founding editor of Slugger. He has written papers on the impacts of the Internet on politics and the wider media and is a regular guest and speaking events across Ireland, the UK and Europe. Twitter: @MickFealty