Feachtais in eadan ghiorruithe (agus teilifís Gaeilge)

Ionsaí fíochmhar a dhéanamh ar chiste theilifís na Gaeilge agus tacaíocht rialtais eile do na healaíona Gaeilge, mar chuid d’fheachtas a chosaint ó ghiorruithe rialtais.Scriobhain Lá, “anuraidh ní raibh ach £800,000 sa chiste seo – do na trí bliana romhainn beidh iomlán de £9.8m. Is é tuiscint Lá gur as an rannóg seo atá an ciste teilifíse don Ghaeilge le teacht nuair a thosóidh sé ag dáileadh airgid san athbhliain agus go bhfuil airgead d’acadamh úr don Albanais Uladh le teacht ón fhoinse sin fosta”.

Ag am ceanna, rachfaidh a busead do ealaíon £14.5 milliuin sa bhliain go £13 milliuin in 2008/9.

Mick is founding editor of Slugger. He has written papers on the impacts of the Internet on politics and the wider media and is a regular guest and speaking events across Ireland, the UK and Europe. Twitter: @MickFealty