Cá háit a bhfuil an Ghaeilge cúig bliana déag i ndiaidh Chomhaontú Aoine an Chéasta?

Screen Shot 2013-08-05 at 11.31.06Tá muid ag obair le Pobal chun sraith beag de aistí bhlag a tharraingt le chéile, agus iad ag iarraidh athbhreithniú a dhéanamh ar staid na Gaeilge cúig bliana déag ar aghaidh ón Chomhaontú Aoine an Chéasta. Anseo thíos cuireann Príomhfheidhmeannach Janet Muller duit do chuid smaointe a sheoladh isteach chugainne. Beidh na aistí foilsithe i nGaeilge amháin, ach tig linn aistriúchán a dhéanamh ón Bhéarla do na cinn maith.

Le Janet Muller

Bunaíodh POBAL, scátheagras phobal na Gaeilge sa bhliain chéanna is a síníodh Comhaontú Aoine an Chéasta i 1998. Céim stairiúil don Ghaeilge a bhí sa Chomhaontú, mar don chéad uair riamh ó thuaidh, tugadh gealltanais ar leith scríofa maidir leis an teanga.

Sna cúig bliana déag ó tháinig muid ar an saol, thug POBAL guth straitéiseach do phobal na Gaeilge ó thuaidh, chomh maith le háis aonair eolais agus stocaireachta ar leibhéalacha náisiúnta agus idirnáisiúnta, maidir le cúinsí ar leith na teanga abhus.

Agus Comhaontú Aoine an Chéasta agus Comhaontú Chill Rìmhinn ag imirt tionchair lárnach ar fhorbairtí ar son na teanga, ní aon iontas é gur shocraigh POBAL an cúig bliana déag ó síníodh Comhaontú Aoine an Chéasta a shonrú.

Bheartaigh an eagras foilseachán a chur le chéile mar léarscáil am na huaire, ag bailiú tuairimí pearsanta líon bheag d’eochair imreoirí i réimsí éagsúla oibre ar son na teanga. D’iarr siad ar gach duine acu a c(h)uid smaointe a scríobh ar an cheist seo a leanas, ‘Cúig bliana déag ó Chomhaontú Aoine an Chéasta: an bhfuil na gealltanais i leith na Gaeilge á gcomhlíonadh?’ (anseo tá YouTube de sheoladh an mbailiúchán le meon eile).

Beidh roinnt do na hailt a foilsíodh sa doiciméad, tuairimí pearsanta ó phobal na Gaeilge, le léamh agus le plé ar Slugger sna seachtainí amach romhainn, agus fáiltíonn muid roimh aon smaointe nó moltaí atá agaibh féin.

Is féidir d’aistí féin a sheoladh chuig Mick ag [email protected]

NB: All essays in this series will be published in Irish only, but we would welcome  blog essay contributions in English which we will publish in Irish. For translation we recommend Google Translate.


Discover more from Slugger O'Toole

Subscribe to get the latest posts to your email.

We are reader supported. Donate to keep Slugger lit!

For over 20 years, Slugger has been an independent place for debate and new ideas. We have published over 40,000 posts and over one and a half million comments on the site. Each month we have over 70,000 readers. All this we have accomplished with only volunteers we have never had any paid staff.

Slugger does not receive any funding, and we respect our readers, so we will never run intrusive ads or sponsored posts. Instead, we are reader-supported. Help us keep Slugger independent by becoming a friend of Slugger. While we run a tight ship and no one gets paid to write, we need money to help us cover our costs.

If you like what we do, we are asking you to consider giving a monthly donation of any amount, or you can give a one-off donation. Any amount is appreciated.