Cá háit a bhfuil an Ghaeilge cúig bliana déag i ndiaidh Chomhaontú Aoine an Chéasta?

Screen Shot 2013-08-05 at 11.31.06Tá muid ag obair le Pobal chun sraith beag de aistí bhlag a tharraingt le chéile, agus iad ag iarraidh athbhreithniú a dhéanamh ar staid na Gaeilge cúig bliana déag ar aghaidh ón Chomhaontú Aoine an Chéasta. Anseo thíos cuireann Príomhfheidhmeannach Janet Muller duit do chuid smaointe a sheoladh isteach chugainne. Beidh na aistí foilsithe i nGaeilge amháin, ach tig linn aistriúchán a dhéanamh ón Bhéarla do na cinn maith.

Le Janet Muller

Bunaíodh POBAL, scátheagras phobal na Gaeilge sa bhliain chéanna is a síníodh Comhaontú Aoine an Chéasta i 1998. Céim stairiúil don Ghaeilge a bhí sa Chomhaontú, mar don chéad uair riamh ó thuaidh, tugadh gealltanais ar leith scríofa maidir leis an teanga.

Sna cúig bliana déag ó tháinig muid ar an saol, thug POBAL guth straitéiseach do phobal na Gaeilge ó thuaidh, chomh maith le háis aonair eolais agus stocaireachta ar leibhéalacha náisiúnta agus idirnáisiúnta, maidir le cúinsí ar leith na teanga abhus.

Agus Comhaontú Aoine an Chéasta agus Comhaontú Chill Rìmhinn ag imirt tionchair lárnach ar fhorbairtí ar son na teanga, ní aon iontas é gur shocraigh POBAL an cúig bliana déag ó síníodh Comhaontú Aoine an Chéasta a shonrú.

Bheartaigh an eagras foilseachán a chur le chéile mar léarscáil am na huaire, ag bailiú tuairimí pearsanta líon bheag d’eochair imreoirí i réimsí éagsúla oibre ar son na teanga. D’iarr siad ar gach duine acu a c(h)uid smaointe a scríobh ar an cheist seo a leanas, ‘Cúig bliana déag ó Chomhaontú Aoine an Chéasta: an bhfuil na gealltanais i leith na Gaeilge á gcomhlíonadh?’ (anseo tá YouTube de sheoladh an mbailiúchán le meon eile).

Beidh roinnt do na hailt a foilsíodh sa doiciméad, tuairimí pearsanta ó phobal na Gaeilge, le léamh agus le plé ar Slugger sna seachtainí amach romhainn, agus fáiltíonn muid roimh aon smaointe nó moltaí atá agaibh féin.

Is féidir d’aistí féin a sheoladh chuig Mick ag editor@sluggerotoole.com

NB: All essays in this series will be published in Irish only, but we would welcome  blog essay contributions in English which we will publish in Irish. For translation we recommend Google Translate.

Mick is founding editor of Slugger. He has written papers on the impacts of the Internet on politics and the wider media and is a regular guest and speaking events across Ireland, the UK and Europe. Twitter: @MickFealty