Ócáid phoiblí: Speak Irish on Facebook Day

An mbeidh foireann margaíochta sásta le 36,942 daoine ag freastail ar ócáid phoiblí ar an gréasán meáin sóisialta Facebook?
Bhuel, sin an méid cuairteoirí atá ag ‘Speak Irish on Facebook Day’, tosaíodh ar an gréasán meáin sóisialta sin ag beirt déagóirí ógá ó Béal Feirste (as tuaisceart an chathair, fósta). Bhunaigh Ruairí Ó hÉigeartaigh agus Dónal de Brún é i Lúnasa seo chaite. Inniu, deirtear ag 36,942 daoine go mbeidh siad ag freastail ar an ócáid phoiblí seo (agus tá go leor am – coicís – fágtha do daoine eile). Seo é an dáta don dialann ‘s agaibhse: 20ú Mí na Samhna (nó déan cuardach ar an leathanach é féin ar Facebook).
Agus ná bí ag cuardach ar achainigh airgead, ach oiread. Níl ann ach an feachtas seo chun an teanga a chuir chun chinn (ach, mar is gnáth le Facebook, b’fheidir, is tusa an táirge).

An iad seo todhchaí an eacnamaíocht eolais?

Breise/Update

Tosaíodh ‘Speak Irish on Facebook Day’  le 40,459 daoine ag freastail ar an ócáid phoiblí (ag 00.00 inniu). Ná déan dearmad!

If needed, this can be roughly translated to English (or Welsh) here.


Discover more from Slugger O'Toole

Subscribe to get the latest posts to your email.

We are reader supported. Donate to keep Slugger lit!

For over 20 years, Slugger has been an independent place for debate and new ideas. We have published over 40,000 posts and over one and a half million comments on the site. Each month we have over 70,000 readers. All this we have accomplished with only volunteers we have never had any paid staff.

Slugger does not receive any funding, and we respect our readers, so we will never run intrusive ads or sponsored posts. Instead, we are reader-supported. Help us keep Slugger independent by becoming a friend of Slugger. While we run a tight ship and no one gets paid to write, we need money to help us cover our costs.

If you like what we do, we are asking you to consider giving a monthly donation of any amount, or you can give a one-off donation. Any amount is appreciated.