Seachtain na Gaeilge: deis caillte?

Cad a tharla do’n bliain seo chaite? Táimid i measc Seachtain na Gaeilge arís agus b’fheidir go bhfuil sé ro-mhall do rud éigin suimiúil a dhéanamh an bhliain seo, mar shampla MÚC. Creidim gurb é seo an chead usaid don téarma nua seo – do mórchúrsa oscailte ar líne nó #MOOC (ach, mar ainm, níl MAOL comh holc sin ach oiread).

I mbliana, ina bhfuil daoine ag caint faoi The Gathering™, bhí mé ag smaoineamh ar deis digiteach le bheith ag léiriú An Gaeilge nua-aimseartha agus ábhartha le MÚC, nó aon rud. Tá nasc spioradálta ina fhachtóir suntasach i muintearas gur mhaith leis The Gathering™ a chur chun cinn. Bheadh ​​sé simplí MÚC a chur le chéile ag an am seo do’n bhliain, an lá amháin ina bhfuil Éire ar radar an domhain. D’fhéadfaí an Ghaeilge cabhrú leis an nasc spioradálta sin beagán níos láidre.

Ní bheadh MÚC mar seo ró-deacair a chur le chéile. Tá acmhainní ar fáil (saor in aisce) ag láithreáin ghréasáin mar www.rte.ie/easyirish. Níl móran eile de dhíth seachas áit lárnach do nascanna agus eolas, leathanach Facebook, hashtag do Twitter agus grúpa G+ (b’fheidir). Beidh daoine ​​in ann cruinnithe a eagrú chun an teanga a chleachtadh agus a fhoghlaim (ar líne fósta, ar Hangouts agus Skype). Agus, ag an croí, beidh struchtúr foghlama comhaontaithe do seacht lá (nó mar sin) do trí chaighdeáin (bunrang, meánrang agus ard rang, ar ndóigh). Cén fáth nach bhfuil daoine a nascadh, in Éirinn agus thar lear, a fhoghlaim le chéile?

Ach, is é cruthaitheacht an rud go bhfuil ar iarraidh ó The Gathering™…

 

Translate?


Discover more from Slugger O'Toole

Subscribe to get the latest posts to your email.

We are reader supported. Donate to keep Slugger lit!

For over 20 years, Slugger has been an independent place for debate and new ideas. We have published over 40,000 posts and over one and a half million comments on the site. Each month we have over 70,000 readers. All this we have accomplished with only volunteers we have never had any paid staff.

Slugger does not receive any funding, and we respect our readers, so we will never run intrusive ads or sponsored posts. Instead, we are reader-supported. Help us keep Slugger independent by becoming a friend of Slugger. While we run a tight ship and no one gets paid to write, we need money to help us cover our costs.

If you like what we do, we are asking you to consider giving a monthly donation of any amount, or you can give a one-off donation. Any amount is appreciated.