Ciste nua do Ghaeilge ó thuaidh; ach b’fhéidir go tagann próiseas ró dothuigthe leis

An buíochas do Con fá an cuntas seo ar an ciste nua infheistíochta don Ghaeilge (£8m ar fáidh trí bliana). Ach tá ceist buartha ag Con: cé leis an t-airgead sa chiste seo? An poiblí go hiomlán, nó páirtí príobháideach? B’fhéidir

De réir an méid atá cloiste agam, is tacadóirí Shinn Féin den chuid is mó na baill atá ar mBórd seo. B’fhéidir gurb iad na Gaeil is Gaelaí ar chlár na cruinne, ach ní leor sin. Na h-ainmneacha a chuala mise, b’ainmneacha aitheanta iad i saol na Gaeilge agus i bpáirtí Shinn Féin. Más amhlaidh ná raibh próiseas oscailte ann chun iad a cheapadh, dá fheabhas iad, beidh ceisteanna i gcónaí ann faoi stiúir an Chiste seo.

Cén critéir a bheidh ann maidir le na gcinntí infheistíochta a bheidh á dhéanamh ag an mBórd seo? An mbeidh sé ag brath ar cad é leas na Gaeilge i gceantar áirithe – nó leas Shinn Fhéin? B’fhéidir go gcreideann Sinn Féin gur ionann an dhá leas?


Discover more from Slugger O'Toole

Subscribe to get the latest posts to your email.

We are reader supported. Donate to keep Slugger lit!

For over 20 years, Slugger has been an independent place for debate and new ideas. We have published over 40,000 posts and over one and a half million comments on the site. Each month we have over 70,000 readers. All this we have accomplished with only volunteers we have never had any paid staff.

Slugger does not receive any funding, and we respect our readers, so we will never run intrusive ads or sponsored posts. Instead, we are reader-supported. Help us keep Slugger independent by becoming a friend of Slugger. While we run a tight ship and no one gets paid to write, we need money to help us cover our costs.

If you like what we do, we are asking you to consider giving a monthly donation of any amount, or you can give a one-off donation. Any amount is appreciated.