Ciste nua do Ghaeilge ó thuaidh; ach b’fhéidir go tagann próiseas ró dothuigthe leis

An buíochas do Con fá an cuntas seo ar an ciste nua infheistíochta don Ghaeilge (£8m ar fáidh trí bliana). Ach tá ceist buartha ag Con: cé leis an t-airgead sa chiste seo? An poiblí go hiomlán, nó páirtí príobháideach? B’fhéidir

De réir an méid atá cloiste agam, is tacadóirí Shinn Féin den chuid is mó na baill atá ar mBórd seo. B’fhéidir gurb iad na Gaeil is Gaelaí ar chlár na cruinne, ach ní leor sin. Na h-ainmneacha a chuala mise, b’ainmneacha aitheanta iad i saol na Gaeilge agus i bpáirtí Shinn Féin. Más amhlaidh ná raibh próiseas oscailte ann chun iad a cheapadh, dá fheabhas iad, beidh ceisteanna i gcónaí ann faoi stiúir an Chiste seo.

Cén critéir a bheidh ann maidir le na gcinntí infheistíochta a bheidh á dhéanamh ag an mBórd seo? An mbeidh sé ag brath ar cad é leas na Gaeilge i gceantar áirithe – nó leas Shinn Fhéin? B’fhéidir go gcreideann Sinn Féin gur ionann an dhá leas?

, ,

 • vanhelsing

  🙂 Mick – what’s with the Russian?

 • marlaghman

  New fund for language north;
  but maybe that process comes too incomprehensible to Mick Fealty, Fri 25 June 2010, 1 12:45 pm
  thanks to Con about this account on the new investment fund for the language (of the prophet by £ 8m year). But anxiety Con question: who owns the money in this fund? An entirely public, or private party? Perhaps According to what I heard, the Sinn Féin advocates mostly members of this Board. Perhaps the most Gaelic speakers are the exact program, but not sufficient. H the names I heard, recognized b'ainmneacha world of Irish and Sinn Fein party. If there was not an open process for their appointment, both are excellent, there will always questions about the direction this Fund. How will criteria for the investment decisions being made by this Board? Will it depend on what the Irish interest in a particular area – or Sinn Self interest? Perhaps Sinn Féin believes that the same two interest? Tags: new Investment Fund, organizations, Gaeilg

 • Cormac Mac Art

  Be aonach amarach i contae Clar (no, Thumumain).

 • Chuck Loyola

  ní greannmhar van helsing

 • socaire

  An bhfuil sé a rá nach dtig le Sinn Féin an t-airgead á dháileadh amach go maánta?

 • Concubhar

  It would be novel if an Irish language thread, a rare event on slugger these days for understandable reAsons, didn’t descend into a juvenile debate over the language in which the debate is started.

 • Concubhar

  Is airgead poibli ata I gceist mar sin ba cheart go gceapfai baill an choiste a dhailfidh an tairgead a bheith ceaptha tre proiseas poibli agus tredhearcach. Baineann an modh a ceapadh na baill ar an gcoiste seo leis an sean saol, trath go raibh na haondachtsithe I Reim. Ta blaiseadh Animal Farm ag baint leis an sceal suarach seo.

 • iCarryduff

  B’aoibhinn liom a thuigbheáil i gceart an fáth gur cheadaigh an DUP a leitheid de rud. Is maith a bhfuil a fhios acu nach n-ardóidh dá dheasca seo ach vótaí SF i measc na ndaoine atá measartha toilteannach i leith na teangaidh ach nach bhfuil saineolach fá dtaobh de chúrsaí i dTÉ – tchítear go maith ar pháipéar é.

  Is dócha nach bhfuil mórán nirt ag lucht an SDLP/UUP/Páirtí na Comhghuailíochta/na Gláisigh ina choinne seo – an bhfuil fíorghuth acu chun a míshástacht a chur in iúl do DUP/SF. Seans nach dtig leofa rud ar bith a dhéanamh ina gcoinne ach gach seans go dtiocfadh leofa oiread is preasráiteas amháin eadarthu uilig fiú a fhoilsiú óna dtigfeas an gnáthdhuine nár chóir go mbeadh sé seo inghlactha ar bhun ginearálta. Cá bhfios …

  D’fhriafróinn fosta de Iontaobhas UTLACH áit a seasann siad fhéin ar an ábhar seo. Dé fá’n Choimisiún um Chomhionnanas?

  Ó thaobh achta is straitéise de, narbh fhéidir leo beirt bac a chur ar an chineál seo ruda amach anseo (dá mbeadh cead aige a bheith ann dó)?

  le meas 7 achan rud

 • JoeJoe

  An bhfuil aon Ráiteas curfidh amach ag an SDLP nó ag Alliance?

 • Concubhar

  Cad is fiu raiteas ón SDLP? Is cosuil gurb é seo leagan SF d’ultach – é ina closed shop den chineal chéanna. Tá laethannta political vetting ar ais ach is iad sf na lianna pholatúla anois.

 • Cé hiad na baill atá ar an mBórd seo (‘gus cé hiad na daoine nach bhfuil ar an mBórd seo)? An raibh na daoine níos fearr ar an taobh istigh do choiste an teanga ariamh (de réir gach duine ach amhain an coiste sin)?