Eoghan Harris ar a saol polaitiúil, Sinn Féin agus an Gaeilge…

Thaitin an t-agallamh seo go mór liom ag an t-am a chlois me leis ar an clár raidio Bhlas. Go h-áirithe an dóigh go cheadaíonn an t-iriseoir Eoghan Ó Néill Seanadóir úr Eoghan Harris dóthain am agus spás chun a cuid freagraí a chur le cheile. Ní tharlaíonn sé sin go minic…

Mick is founding editor of Slugger. He has written papers on the impacts of the Internet on politics and the wider media and is a regular guest and speaking events across Ireland, the UK and Europe. Twitter: @MickFealty