Labhraionn Mac Giolla Eoin amach

Tá ráiteas déanta ag leascheannaire an SDLP, Patsaí Mac Giolla Eoin ar an Ghaeilge : “Irish language must be above all party side deals”.

Ag labhairt dó i mBéarla Deardaoin seo chuaigh thart dúirt sé : “It is simply untrue and harmful when Gerry Adams claims that Sinn Fein is the only party fighting for the language”. Mhaigh sé gurbh é an Bille Teanga de chuid an SDLP an dóigh leis an teanga a ‘dhí-pholaitiú’.

Is doiligh a thuiscint cén dóigh nach bhfuil an bille SDLP polaitiúil ach is maith an rud é, go bhfuil an SDLP, faoi dheireadh thiar thall ag iarraidh dul i gcomórtas ar cheist na teangan le Sinn Féin.
Níor thaitin an téarma ‘non-political language community’ liomsa go pearsanta ar an ábhar gur polaiteoir é, ag déanamh ráiteas ar son páirtí polaitiúil, i gcoinne páirtí polaitiúil eile, ag caint fá bhille polaitiúil.

Tá neart iarrachtaí ar bun chun na pobail Gaeilge a bhfuil againn a scoilt óna chéile ach ní dóigh liom go mbeidh ráth orthu i measc Ghaeilgeoirí óga. Barraíocht oibre déanta chun sin a sheachaint.


Discover more from Slugger O'Toole

Subscribe to get the latest posts to your email.

We are reader supported. Donate to keep Slugger lit!

For over 20 years, Slugger has been an independent place for debate and new ideas. We have published over 40,000 posts and over one and a half million comments on the site. Each month we have over 70,000 readers. All this we have accomplished with only volunteers we have never had any paid staff.

Slugger does not receive any funding, and we respect our readers, so we will never run intrusive ads or sponsored posts. Instead, we are reader-supported. Help us keep Slugger independent by becoming a friend of Slugger. While we run a tight ship and no one gets paid to write, we need money to help us cover our costs.

If you like what we do, we are asking you to consider giving a monthly donation of any amount, or you can give a one-off donation. Any amount is appreciated.