Ár n-aire nua, náire nua?

Tá Nelson McCausland againn anois mar aire cultúir ó thuaidh. Ní féidir linn a bheith claonta is dócha ach os rud é go bhfuil sé fógartha aige go bhfuil cogadh cultúir ar siúil ó thuaidh, tá cuma ar an scéal go mbeidh cúrsaí idir lucht na Gaeilge agus na húdarais ó thuaidh athraithe go hiomlán agus go n-imeoidh sé chun donais.

Tá trua ar leith agam do na Gaeilgeoirí sin a chaith na bliantaí ag cur an Ghaeilge chun tosaigh mar theanga neodrach nach mbaineann le taobh amhain nó eile, is dócha go nach gcuirfidh Mac Auslainn suas leis an dearcadh sin go rífhada.

Tchím anseo is ansiúd ar an idirlíon go bhfuil Gaeilgeoirí iontach buartha faoi seo. Seo mo chomhairle, ná bíodh aon imní oraibh, is linne todhchaí na Gaeilge. Ní féidir le Nelson nó aontachtóir ar bith eile dochar dá laghad a dhéanamh di ach amháin má théann siad i bhfeidhm orainn. An rachaidh? Beag an baol.

Cinnte, tá na rialacha athraithe. Tá cath nua linn. Creidim go bhfuil muid réidh. Is deis é seo, is deis é leis an ghluaiseacht ar fad a athbhunú, leis na tseanadmaid marbh a ghearradh amach agus chun crainn úra a chur ag fás.

Is deis é fosta chun dul ar ais arís dóibh siúd sa phobal náisiúnach ó thuaidh, an chuid poblachtach ach go háirithe is a rá – cad chuige an fuath seo, cad a thuigeann Mac Auslainn nach dtuigeann tú féin.
Óir más cinnte dearfa rud amháin a Ghaeil gan eagla, tuigeann Mac Auslainn tábhachtach na Gaeilge.


Discover more from Slugger O'Toole

Subscribe to get the latest posts to your email.

Categories Uncategorised

We are reader supported. Donate to keep Slugger lit!

For over 20 years, Slugger has been an independent place for debate and new ideas. We have published over 40,000 posts and over one and a half million comments on the site. Each month we have over 70,000 readers. All this we have accomplished with only volunteers we have never had any paid staff.

Slugger does not receive any funding, and we respect our readers, so we will never run intrusive ads or sponsored posts. Instead, we are reader-supported. Help us keep Slugger independent by becoming a friend of Slugger. While we run a tight ship and no one gets paid to write, we need money to help us cover our costs.

If you like what we do, we are asking you to consider giving a monthly donation of any amount, or you can give a one-off donation. Any amount is appreciated.