Colún nua seachtainiúil ag An tImeall i Lá

D’iarr Mick orm blogáil a dhéanamh ar scéalta a bhaineann leis an nGaeilge do Slugger, mar sin seo ceann suimiúil chun tús a chur leis. Má tá nodanna agaibh dom faoi scéalta atá bainteach leis an dteanga, seolaigí chugam iad le bhúr dtoil ag cathal.ofoirreidh ag dcu.ie
Mick has kindly asked me to blog stories related to the Irish language on Slugger, so here’s one to start me off. I plan to blog stories in both Irish and English, and please feel free to comment in either language, particularly those of you able to read Irish but perhaps lacking the confidence to write it.

I ndiaidh do agallamh a chur ar An tImeall (Conn Ó Muíneacháin ó Inis, Contae an Chláir) le déanaí, d’iarr siad air colún seachtainiúil ‘Podchraoladh Ón Imeall’ a scríobh dóibh. D’fhoilsíodh an chéad colún Dé hAoine seo chaite (25/11/05) faoin tionscnamh “ríomhaire glúine ar $100” ag MIT Media Lab.

Ón agallamh:

I seomra beag ina theach in Inis i gContae an Chláir, tá tús curtha le réabhlóid i gcumarsáid na Gaeilge.
Nó is é sin an ceanncheathrú atá ag Conn Ó Muinneacháin, an chéad phodchraoltóir Gaeilge agus duine de dhornán beag Gaeilgeoirí a bhfuil suíomh ‘blog’-adóireachta á reachtáil aige trí mheán ár dteanga.
Is féidir teacht ar an suíomh ar imeall.blogspot.com.
I mí Iuil na bliana seo a chuir Conn tús leis an podchraoladh – míreanna laethúla i nGaeilge a bhíonn deis ag a lucht leanta a íoslodáil ón idirlíon agus a sheinm ar an ngléas i-pod.
Ó shin tá an staisiún raidio i mBaile Átha Cliath, Near FM, tar éis tús a chur le cuid dá gcláracha Gaeilge a chur ar fáil ar an mbealach céanna agus, an tseachtain seo caite, thosnaigh Raidio na Life ar an gclár teicneolaíochta acu a phodchraoladh.
“An buntáiste atá leis ná gur féidir le duine an clár ba mhaith leis a íoslodáil go huathoibhríoch ón idirlíon agus a storáil ar a ghléas i-pod go dtí go mbíonn deis aige eisteacht leis.

Is sampla eile é seo don aird atá á thabhairt ag na meáin tradisiúnta ar bloganna, agus beidh sé spéisiúil a fheiceáil conas mar a éireoidh le Conn lena lucht léitheoireachta nua!

Foclóir:
agallamh = interview
podchraoladh = podcast
ríomhaire glúine = laptop
foilsíodh = (it) was published
ceanncheathrú = headquarters
íoslódáil = download
go huathoibhríoch = automatically
lucht léitheoireachta = readership


Discover more from Slugger O'Toole

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Categories Uncategorised Tags

We are reader supported. Donate to keep Slugger lit!

For over 20 years, Slugger has been an independent place for debate and new ideas. We have published over 40,000 posts and over one and a half million comments on the site. Each month we have over 70,000 readers. All this we have accomplished with only volunteers we have never had any paid staff.

Slugger does not receive any funding, and we respect our readers, so we will never run intrusive ads or sponsored posts. Instead, we are reader-supported. Help us keep Slugger independent by becoming a friend of Slugger. While we run a tight ship and no one gets paid to write, we need money to help us cover our costs.

If you like what we do, we are asking you to consider giving a monthly donation of any amount, or you can give a one-off donation. Any amount is appreciated.