Agallamh le Robert Fisk ar Beo.ie

agallamh fada ag Robert McMillen le Robert Fisk san iris Idirlín Beo.ie na míosa seo. I measc ceisteanna ar saol agus saothar Fisk, ceistíonn McMillen é faoi thuaisceart Éireann.

Ag leanúint ar aghaidh óna leabhar sárdhíola ‘Pity The Nation: Lebanon at War’ ó 1990, tá leabhar eile foilsithe ag Fisk le déanaí.

Ta leabhar ollmhór scríofa ag Fisk dar teideal The Great War for Civilisation: The Conquest Of the Middle East agus is é is fearr atá cáilithe lena leithéid de leabhar a scríobh. Le cúig bliana is fiche anuas tá sé ag obair sa Mheánoirthear mar fhinné pearsanta ar an uafás, an daonnacht, an mhire agus ar lúcháir an réigiúin chorraigh seo.

Ghlaoigh roinnt saighdiúirí ó UNIFIL ‘Pity the Reader’ ar an sean-leabhair toisc go raibh ós cionn 700 leathanaigh ann. Ní fios cén t-ainm a bheadh acu ar ‘The Great War for Civilisation’, tá sé 1,328 leathanaigh ar fhad…

Tá teach ag Robert Fisk i ndeisceart Contae Bhaile Átha Cliath, agus coinníonn sé súil ar chúrsaí thuaisceart Éireann. Seo léamh Fisk ar na círéibeanna i mBéal Féirste cúpla mí ó shin:

“Bhí na racáin i gceantracha Protastúnacha roinnt seachtainí ó shin go dona,” ar sé. “Aontaím le David McKittrick ón Independent a dúirt go bhfuil Protastúnaigh ag glacadh ról na gCaitliceach ó thuaidh, go measann siad go bhfuil siad curtha in áit na leathphingine ag an rialtas. Nuair a bhím sa tuaisceart aithním go bhfuil Béal Feirste caillte ag na Protastúnaigh, go bhfuil an móramh Protastúnach ag laghdú de réir a chéile agus cruthóidh sin fadhbanna.”

Categories Uncategorised Tags

We are reader supported. Donate to keep Slugger lit!

For over 20 years, Slugger has been an independent place for debate and new ideas. We have published over 40,000 posts and over one and a half million comments on the site. Each month we have over 70,000 readers. All this we have accomplished with only volunteers we have never had any paid staff.

Slugger does not receive any funding, and we respect our readers, so we will never run intrusive ads or sponsored posts. Instead, we are reader-supported. Help us keep Slugger independent by becoming a friend of Slugger. While we run a tight ship and no one gets paid to write, we need money to help us cover our costs.

If you like what we do, we are asking you to consider giving a monthly donation of any amount, or you can give a one-off donation. Any amount is appreciated.