Téarmaíocht polaitiuil ar fail…

Acmhainn usaideach é seo do mhic leinn ar an saol polaitiocht – téarmaíocht pholaitiúil tri Ghaeilge ar fáil ar suíomh idirlín seo, ar Tuaisceart Eireann agus ar Hobbes agus Locke, agus dothan eile!

 • Baluba

  Is acmhainn mhaith í http://www.acmhainn.ie fosta ar abhfuil cuid mhór téarmaí srl ar fáil.

 • bertie

  I don’t believe a word of it 😉

 • maca

  Acmhainn.ie is a good resource (‘cuse the pun of sorts), it covers quite a lot. Tobar is another good one.

 • foreign correspondent

  Feicim go bhfuil rannog ar an suiomh sin a bhaineann le coinbhleacht eitneach. Trathuil go leor…
  Bhuel is maith an rud gurb ann don eolas seo.
  Ta acmhainn.ie, a luaigh Maca, ar fheabhas dar liom.

 • foreign correspondent

  Feicim go bhfuil rannog ar an suiomh sin a bhaineann le coinbhleacht eitneach. Trathuil go leor…
  Bhuel is maith an rud gurb ann don eolas seo.
  Ta acmhainn.ie ar fheabhas, dar liom.
  An bhfuil moran blogs ann i nGaeilge, an bhfuil a fhios agaibh?

 • foreign correspondent

  Bron orm, shil me gur chuir me an chead teachtaireacht sin ar ceal.