Gaelscéal : Ireland’s Official Language difficulty

Tuairisc le Colm O Broin :

Fadhbanna le reachtaíocht Ghaeilge

Tuairiscíonn Gaelscéal an tseachtain seo go bhfuil breis agus 80 dréachtscéim teanga ag an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta ag feitheamh lena ndeimhniú.

Tá suas le 12 dhréachtscéim ag an Roinn ó bhí 2007 ann agus 11 cheann ó 2008.

Deir an Roinn go bhfuil moill ar an bpróiséas de bharr cúrsaí achmhainní.

Caithfear an cheist a chur – cad is fiú Acht na dTeangacha Oifigiúla a bheith ann nó cad is fiú don Roinn a bheith ag iarraidh ar chomhlachtaí scéimeanna a ullmhú murar féidir leis an Roinn na scéimeanna a phróiseáil?

Idir an dá linn tá an Roinn Cultúir, Ealaíon agus Fóillíochta ag lorg moltaí faoi Acht Gaeilge – ach an mbeidh easpa achmhainní ag cur as do chur i bhfeidhm reachtaíochta teanga ó thuaidh, fiú sa chás go nglacann an DUP agus an UUP leis?

Ceist do na páirtithe sin ná an bhfuil siad sásta glacadh le cearta teanga ar bith do phobal na Gaeilge, mar shampla;

*Seirbhísí ó ranna rialtais, comhairlí srl. i nGaeilge.

This week's Gaelscéal - in the shops throughout Ireland

*An Ghaelscolaíocht

*Gaeilge sna cúirteanna

*Comharthaí bóthair

*Comharthaí sráide

I measc na n-alt eile atá i nGaelscéal an tseachtain seo tá cur síos ag Diarmuid Ó Muirgheasa ar an Ouya – consól a fuair $5 milliún ó kickstarter.com agus atá ag tabhairt dúshlán an Playstation, Xbox agus an Wii.

Deir Eoghan Ó Murchú go bhfuil na meáin ag déanamh neamhaird de chás Thomas Pringle in éadan an EMS.

Tá agallamh againn le Niall Harrison, Príomhchóitséalaí Chumann Peile na hÉireann, atá ag iarraidh stíl sacair na tíre a athrú.

Agus léiríonn taighde le Donncha Ó hÉallaithe gur Maigh Nuad an baile is gaelaí sa Phoblacht, taobh amuigh den Ghaeltacht.

 

Problems with Irish language legislation

 

Gaelscéal reports this week that over 80 draft language schemes are waiting for approval by the Republic’s Department of Arts, Heritage and the Gaeltacht.

The schemes are preparded by public bodies covered by the Official Languages Act to enable people to use Irish when dealing with them.

The Department gives instructions to the bodies to prepare draft schemes, but is having severe difficulty in approving them.  For example, they have been working on up to 11 schemes since 2007.

The Department says the delays are a resource issue. The raises the question – what is the point of having a language act, or the Department asking bodies to prepare schemes, if they can’t process them?

The Department of Culture, Arts and Leisure is seeking submissions on an Irish Language Act at the moment, but will a lack of resources undermine the legislation even in the event that the DUP and UUP allow it?

A question for those parties is are there any language rights they are willing to accept, for example;

*Speaking Irish with state bodies or writing to them in Irish

*Speaking Irish in courts

*Road signs

*Street signs

*Irish medium education

We also have an article from Diarmuid Ó Muirgheasa ar an Ouya, a console that has raised $5 million from kickstarter.com and is aiming to take on the Playstation, Xbox and Wii.

Eoghan Ó Murchú claims that the media are ignoring Thomas Pringle’s legal challenge to the ESM while Cillian Ó Conchúir talks to FAI headcoach Niall Harrison, who wants to promote a more continental style of football in Ireland.

We also reveal that Maynooth is the most Irish speaking town in the Republic, outside of the Gaeltacht.

 

Freelance journalist, working mostly in Irish.

Have my own independent news website – antuairisceoir.com – which is in constant need of material.

I am the former editor of the newspaper Gaelscéal, www.gaelsceal.ie