Gaelscéal : Abortion, no question more controversial

Tuairisc le Colm Ó Broin

 

Ginmilleadh: An cheist is conspóidí

 

Tá agallamh againn an tseachtain seo le Sinéad Ahern ó Choice Ireland, grúpa atá ag iarraidh ginmhilleadh a dhéanamh dlíthiúil in Éirinn.

Gaelscéal na Seachtaine seo - ar fáil anois ar fud na tíre

Tá sí ag súil go molfaidh an grúpa saineolas ar chás ABC go mbeidh mná in ann ginmhilleadh a fháil má tá a saol i mbaol.

Ní leor seo de réir Choice Ireland, tá siad ag iarraidh ginmhilleadh gan srian gan teorainn téarma a dhéanamh dlíthiúil. Dar leo tá sé dodhéanta an cheist faoin am a thosaíonn beatha a fhreagairt.

Diúltaíonn sí gur ionann ginmhilleadh agus dúnmharú. Luann sí cúpla sampla i dtaobh na hargóna seo – ní chuirtear mná a fhaigheann ginmhilleadh i bpríosún, ní chomhairítear féatais sa daonáireamh agus ní íoctar liúntas leanaí chuig mná atá ag iompar.

An príomhscéal atá againn ná go bhfuil garríodóir i bPáirc Náisiúnta Ghleann Bheatha i nDún na nGall, Dónall Ó Cnáimhsí, ag diúltú glacadh le hordú óna fhostóir, an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, staonadh ó ráitis phoiblí mar iondadaí de chuid an ghrúpa Guth na Gaeltachta.

I measc na n-ábhar eile atá againn an tseachtain seo tá alt le Conall Ó Móráin a cháineann clár John Bowman, Battle Stations, a mhaígh go raibh comhcheilg ar bun ag ‘Gaeilgeoirs’, athair Chonaill ina measc, ag iarraidh ‘iallach’ a chur ar RTÉ níos mó clár Gaeilge a chraoladh siar sna 1960í.

Tá alt ag Seán Ó Tuairisg faoin gcogadh cathartha sa tSiria agus ceann ag Eoghain Ó Néill faoi léirsithe polaitiúla ag na Cluichí Oilimpeacha chomh maith.

 

Abortion, no more controversial question

We have an interview this week with Sinéad Ahern from Choice Ireland, a group that wants to make abortion legal in Ireland. She expects the expert group on the ABC case (http://www.thejournal.ie/expert-group-established-to-report-on-echr-abortion-ruling-327955-Jan2012/) to recommend that women be able to have an abortion if their life is in danger.

This doesn’t go far enough according to Choice Ireland, they want abortion to be available without restrictions or term limits.

The groups says that it is impossible to answer the question of when life begins and reject the argument that abortion is murder. She mentioned some examples regarding this position – women who have abortions aren’t put in prison, fetuses aren’t counted in the census and child benefit is not paid to pregnant women.

We have sent requests to several anti-abortion groups for interviews but none have responded so far.

Our main story this week is that a gardener in Glenveagh National Park in Donegal, Dónall Ó Cnáimhsí, has told us that he won’t be obeying an order he got from his employer, the Department of Arts, Heritage and the Gaeltacht, to desist from public activity with the local pressure group Guth na Gaeltachta.

Dónall has spoken on Raidió na Gaeltachta and to Gaelscéal criticising the Gaeltacht Bill, which was rushed through the Dáil recently. The Department is none too pleased with this.

Conall Ó Móráin slams John Bowman’s claims in Battle Station (http://www.rte.ie/tv/programmes/battlestation.html) that ‘Gaeilgeoirs’, including Conall’s father, conspired to ‘force’ RTÉ to broadcast mór Irish language programming in the 1960s.

We also have analysis on the Syrian conflict from Seán Ó Tuairisg while Eoghan Ó Néill looks at political protests at the Olympic Games.

UPDATE  – le Colm Ó Broin

Ag leanúint ar aghaidh ón agallamh a bhí againn le Choice Ireland le déanaí tá agallamh le Niamh Ní Bhriain ón Life Institute i nGaelscéal inniu.

Phléigh sí moltaí go mbeadh ginmhilleadhar fáil i gcásanna ina raibh saol na mná I mbaol, ina raibh an bhean féinmharfach nó cásanna ina raibh bean ag iompar de bharr éignithe.

Ní raibh freagra cuimsitheach aici ar cheist amháin áfach  – más ionann ginmhilleadh agus dúnmharú cén fáth nach bhfuil gníomhaithe ar son an bheatha ag iarraidh mná a fhaigheann ginmhilleadh a chur i bpríosún?

An féidir le duine ar bith eile atá in éadan ginmhilleadh an cheist seo a fhreagairt?

 Following on from our interview with Choice Ireland we have an interview with Niamh Ní Bhriain of the Life Institute in today’s paper.

 She answers questions about calls for abortion to be legalised where a woman’s health is in danger, where there is a threat of suicide or for women who are pregnant because of rape.

One question to which we did not get a real answer to was: If abortion is murder then why aren’t pro-life campaigners calling for women who have abortions to be jailed?

 

Can anyone else on the anti-abortion side answer this question?