Òraid Ghòrdain Brown a nochd, blog sa Ghàidhlig, airson a’chraic

This is for hard core linguists and determined political anoraks… Torcuil on Brown’s Guildhall speech in London tonight… Mar a maigheann e fein, ar son an chraic