“Ag bhaint Amárach amach as inn?.

Dar leis an La Nua, de Sathairn, ag Ard-Fheis speisialta, d’athraigh Conradh na Gaeilge a chuid bunreacht. “Ba é príomhaidhm an Chonartha de réir an tseanbhunreachta ná “pobal náisiúnta saor Gaelach a choth ach t? sin athraithe anois go dtí “an Ghaeilge a athréimniú mar ghnáththeanga na hÉireann”, sa leagan úr”. Dúirt Daithí Mac Carthaigh gur:

“Theastaigh uainn go mbeadh aidhm an Chonartha soiléir, sé sin, cur chun cinn na Gaeilge. Ní amháin go bhfuil áit na Gaeilge ag croílár na heagraíochta á hathdheimhniú faoin mbunreacht nua seo, ach fáiltíonn an fhoclaíocht nua roimh Ghaeilgeoirí ó gach cúlra agus ó gach traidisiún le páirt a ghlacadh sa Chonradh, baill aonair agus baill chraoibhe araon, cuma cén dearcadh polaitíochta atá acu, agus is cúis mhór áthais dom an méid sin. Tá seans ann gur bhraith daoine nach mbeidís ar a suaimhneas mar bhaill leis na cuspóirí polaitiúla a bhí sa bhunreacht. Ach má tá tú ar son na Gaeilge, is cuma linn cén tuairimí eile atá ag agat. Más náisiúntóirí, aontachtóirí nó dílseoirí atá i gceist, ní bhaineann sé linn ar chor ar bith [béim forlíontach curtha isteach ann].”

Céim stairiúil ata ann gan aon dabht ar bith! níos mo le fail ar bhlag Concubhar!


Discover more from Slugger O'Toole

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Categories Uncategorised Tags

We are reader supported. Donate to keep Slugger lit!

For over 20 years, Slugger has been an independent place for debate and new ideas. We have published over 40,000 posts and over one and a half million comments on the site. Each month we have over 70,000 readers. All this we have accomplished with only volunteers we have never had any paid staff.

Slugger does not receive any funding, and we respect our readers, so we will never run intrusive ads or sponsored posts. Instead, we are reader-supported. Help us keep Slugger independent by becoming a friend of Slugger. While we run a tight ship and no one gets paid to write, we need money to help us cover our costs.

If you like what we do, we are asking you to consider giving a monthly donation of any amount, or you can give a one-off donation. Any amount is appreciated.