Lá nua eile do Lá Nua…

Bhi thuarascáil ar nuacht TG4 cupla lae ó shin go raibh suim mór ag an Irish News chun nuachtán laethúil a fhoilsiú ina áit Lá Nua da theipeadh an teideal sin ar a chonradh. Ach ar an príomh leathnach inniu tagainn an nuacht go mbeadh an todhchaí Lá Nua slán. Abair Máirtín Ó Muilleoir:

Is vóta muiníne é i Lá Nua an t-infheistiú nua ó na scarshealbhóirí, ina measc Grúpa Meán Bhéal Feirste, agus i gcomhar lenár bplean le costais a laghdú agus teacht isteach airgeadais a mhéadú cuireann sé deis nua ar fáil don nuachtán.


Discover more from Slugger O'Toole

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Categories Uncategorised Tags

We are reader supported. Donate to keep Slugger lit!

For over 20 years, Slugger has been an independent place for debate and new ideas. We have published over 40,000 posts and over one and a half million comments on the site. Each month we have over 70,000 readers. All this we have accomplished with only volunteers we have never had any paid staff.

Slugger does not receive any funding, and we respect our readers, so we will never run intrusive ads or sponsored posts. Instead, we are reader-supported. Help us keep Slugger independent by becoming a friend of Slugger. While we run a tight ship and no one gets paid to write, we need money to help us cover our costs.

If you like what we do, we are asking you to consider giving a monthly donation of any amount, or you can give a one-off donation. Any amount is appreciated.