Glórtha ón aimsir seo caite…

Deirinn daoine sna Gaeltachta ó am go ham, nach bhfuil fíor Gaeilge ag aon duine, ach rugadh iad léi mar theanga dhúchais. I láthair na huaire tagann an formhór den na cainteoirí i dTuaisceart Éireann ón bhfoghlaimeoirí in am amháin nó eile. Ach ní raibh sé mar sin i gcónaí. Rinne Colm ag Lá Nua giota beag taighde insan thaifeadtaí ag an hAcadamh Ríoga na hÉireann, i mBaile Átha Cliath. Tig leat a bheith chlisteacht le cainteoirí dhúchais ó Máire McDaid (An Srath Bán), mar shampla, cé nach raibh Béarla ar bith aici roimhe a thosaigh sí ar scoil ag cúig bhliana d’aois, agus a lán eile.

Mick is founding editor of Slugger. He has written papers on the impacts of the Internet on politics and the wider media and is a regular guest and speaking events across Ireland, the UK and Europe. Twitter: @MickFealty