Lá Nua, podcasts agus YouTube…

Tá an mead ar fail seo thuas ar YouTube ar feadh coicise. Bron orm nar fhaca me é roimhe an t-am seo, agus mé ag scaipeadh an scéal.

Mick is founding editor of Slugger. He has written papers on the impacts of the Internet on politics and the wider media and is a regular guest and speaking events across Ireland, the UK and Europe. Twitter: @MickFealty