Laird: ‘iarracht iriseoirí a chur ar an dól’?

Alt simiuil i Lá inniu ar an feachtas atá ar bun ag an Tiarna Laird, cothrom a fhail idir an taciocht on stát a bhfuil ag gabhail go nuachtain Gaeilge agus cinn Albainis Uladh. Seo Lord Laird: “Táimíd ag iarraidh brú a chur ar an Rialtas cothrom na Féinne a thabhairt dúinn agus mas é an toradh air seo go ndúnfar Lá, is mór an trua é ach sin ‘real politik'”.Deirean an iriseoir Concubhar Ó Liatháin, “An bealach is fearr le tacú le Lá agus le cur in iúl don Tiarna Laird agus a leathbhadóirí gur mór ag pobal na Gaeilge an nuachtán laethúil Gaeilge Lá sintiús a fháil don nuachtán seo”.


Discover more from Slugger O'Toole

Subscribe to get the latest posts to your email.

Categories Uncategorised Tags

We are reader supported. Donate to keep Slugger lit!

For over 20 years, Slugger has been an independent place for debate and new ideas. We have published over 40,000 posts and over one and a half million comments on the site. Each month we have over 70,000 readers. All this we have accomplished with only volunteers we have never had any paid staff.

Slugger does not receive any funding, and we respect our readers, so we will never run intrusive ads or sponsored posts. Instead, we are reader-supported. Help us keep Slugger independent by becoming a friend of Slugger. While we run a tight ship and no one gets paid to write, we need money to help us cover our costs.

If you like what we do, we are asking you to consider giving a monthly donation of any amount, or you can give a one-off donation. Any amount is appreciated.