Sinn Féin agus Dílseoirí agus an Príomh-Chonstáblacht nua?

Cuireann Robert McMillan an ceist seo isteach orainn: “An ábhar dóchais é seo, nó an bhfuil na páirtithe a bhfuil baint acu le paramílitigh ag iarraidh cumhacht a roinnt ina gceantracha féin?” Mí scéal maith é go bhfuil cruinniú speisialta den Chomhairle Aontachtach le bheith ann níos moille sa mhí seo.

Bfheidir gurb é Príomh-Chonstáblacht Sheirbhís Phóilíneachta Thuaisceart Éireann an post póilíneachta is dúshlánaí san Eoraip. Dúirt beirt chomhaltaí den Bhord Póilíneachta, a bhí ar an bhord agallaimh, Fred Cobain ó Aontachtaithe Uladh is Sammy Wilson, ón DUP, go hoscailte nár vótáil siad ar a shon.


Discover more from Slugger O'Toole

Subscribe to get the latest posts to your email.

We are reader supported. Donate to keep Slugger lit!

For over 20 years, Slugger has been an independent place for debate and new ideas. We have published over 40,000 posts and over one and a half million comments on the site. Each month we have over 70,000 readers. All this we have accomplished with only volunteers we have never had any paid staff.

Slugger does not receive any funding, and we respect our readers, so we will never run intrusive ads or sponsored posts. Instead, we are reader-supported. Help us keep Slugger independent by becoming a friend of Slugger. While we run a tight ship and no one gets paid to write, we need money to help us cover our costs.

If you like what we do, we are asking you to consider giving a monthly donation of any amount, or you can give a one-off donation. Any amount is appreciated.