Priomhoide briste as a phost

Dhearbhaigh an Foras Pátrúnachta cinneadh bhord bainistíochta Ghaelscoil Thulach na nÓg Tomás Ó Dúlaing a bhriseadh as a phost. Mar a duirt ceann den a na tuismitheoirí na scoile, i mBearla:

“I feel sickened. We wanted to give our kids something different. We wanted them to learn more about religion than we ever had. Now bloody religion has come along and divided us and the school after all. What hope do those in the North have?”

Dearainn Ian Malcolm, “Níl aithne ar bith ag duine a chónaíonn ar thaobh amháin den ‘bhalla síochána’ ar an té a chónaíonn ar an taobh eile?” [nios mo].