Dyfodol S4C (In Welsh to test the waters…)

I gychwyn y ffeithiau: 1) Y BBC i ariannu S4C o incwm o’r drwydded. 2) Yr ariannu i ddisgyn o’r swm cyfredol o c. £100m y flwyddyn i gyfanswm o £83m erbyn 2014/15. 3) Partneriaeth rheoli ar egwyddorion cyffelyb i BBC Alba i gychwyn erbyn 2013/14, gyda Awdurdod S4C yn cytuno a rhyw fath o fwrdd y BBC ar strategaeth y wasanaeth. Yr adwaith? Geraint Talfan Davies yma There is no shortage of astonishment in Welsh broadcasting circles at the …

Read more…