Gaelscéal : Sinn Féin plan Catalan style referendums

Roinnt scéalta ó Ghaelsceal na seachtaine seo

Rún reifrinn Shinn Féin

Concubhar Ó Liatháin

TÁ sé de rún ag Sinn Féin reifrinn a reáchtáil ar fuaid na 26 Contae mar straitéis chun ‘Éire Aontaithe’ a chur ar ais ar an gclár oibre polaitiúil.

Tugadh an méid sin le fios le linn Scoil Samhraidh a reáchtáil an páirtí sa Mhuileann i mBaile Bhuirne ag an deireadh seachtaine.

rún : intention

Reifrinn : referendums

Scoil Samhraidh : summer school

 

Buairt faoi ‘Chiorcal Fear’ ag déanamh mí-úsáide ar pháistí i dTír Chonaill / Agóid phoiblí in aghaidh athruithe ar Raidió na Gaeltachta?

Ceiliúradh Coláiste Bhríde Ó Méith faoi lán seoil in Oirthear Uladh

Méabh Ní Thuathaláin

TÁ lucht na Gaeilge i gContae Lú agus sa cheantar máguaird ag dréim go mór leis an dara cuid den tsraith imeachtaí a dhéanfaidh ceiliúradh an chéid ar Choláiste Bhríde, Ó Méith.

“Beidh eagraíochtaí pobail an cheantair timpeall Ó Méith ag obair as lámh a chéile le sraith d’ócáidí bríomhara a eagrú agus oidhreacht Choláiste Bhríde Ó Méith Mara a cheiliúradh,” a dúirt Micí Walsh, Oifigeach Idirghabhála na Gaeilge, Comhairle an Iúir agus Mhúrn.

Ceiliúradh : Celebration

Coláiste : College

Ó Méith : Omeath

 

Lúcháir ar Ghaelscoil na mBeann as aitheantas a bhaint amach

Méabh Ní Thuathaláin

TÁ Gaelscoil na mBeann, i gCill Caoil, i ndeisceart an Dúin, i measc na dtrí bhunscoil atá ag súil le stádas oifigiúil a bhaint amach i ndiaidh gur éirí leo daréag páistí a chinntiú do Rang a hAon i mbliana.

Bunaíodh Gaelscoil na mBeann in 2010 agus tá siad ag feidhmiú le dhá bhliain anuas gan aon mhaoiniú ón Roinn Oideachais sa Tuaisceart.

Lúcháir : Joy

Gaelscoil : Irish medium primary school

Aitheantas : recognition

Cill Caoil : Kilkeel

Roinn Oideachais : Department of Education

[Note : Hope to do an update soon on the Sinn Féin ‘referendum’ plans]

 • Drumlins Rock

  I love the google translate version, Omeath became “From Rich” and Kilkeel became “Cell Channels”.

  As for the 26 county referendum on a United Ireland, I presume it is mainly a stunt so that they can label the goverment “West Brits” when it is laughted out of town, surely they aren’t serious?

  There is a small part of the unionist in me that panics occasionally that nationalists might actually come up with a plan that could bring a United Ireland closer, but as usual all they come up with is hair brained schemes like this.

 • salgado

  These are the unofficial referenda that on average have a turnout of 27% (which invariably shows a large majority)?

  Are SF likely to get a higher turnout, or will this similarly just become a poll of what their own supporters think?

 • salgado

  To add – I have no doubt that the RoI would support a United Ireland in a referendum, but I’m not sure this stunt will go beyond small groups of SF supporters.

 • GavBelfast

  A 26-county referendum? All a bit partitionist, isn’t it?

 • lamhdearg2

  “Sinn Féin plan Catalan style referendums”

  whys this part in English?

 • Blissett

  Bhí mise ag an scoil samhraidh ceánna, agus tuigeadh dom go raibh SF ag smaoineamh ar na ‘reifreann’ seo ar fud an 32 contae, ach ní dóigh liom go bhfuil sé sin cinnte ar chor ar bith.

  was at the summer school, think that what was said was they were considering it for the 32 counties, but dont think it was much more than an idea really

 • Mar a deirtear sa tuairisc, luadh é mar smaoineamh ar an ardán agus seiceáil mé ansan é an raibh níos mó i gceist ná caint agus dúradh liom go raibh. Léiríonn rogha an aoi, Alfred Bosch, a rinne a léithéid, go bhfuil pleán éigean in aigne SF. An dtiocfaidh rath air, bhuel sin scéal eile.