Gaelscéal : Sinn Féin plan Catalan style referendums

Roinnt scéalta ó Ghaelsceal na seachtaine seo

Rún reifrinn Shinn Féin

Concubhar Ó Liatháin

TÁ sé de rún ag Sinn Féin reifrinn a reáchtáil ar fuaid na 26 Contae mar straitéis chun ‘Éire Aontaithe’ a chur ar ais ar an gclár oibre polaitiúil.

Tugadh an méid sin le fios le linn Scoil Samhraidh a reáchtáil an páirtí sa Mhuileann i mBaile Bhuirne ag an deireadh seachtaine.

rún : intention

Reifrinn : referendums

Scoil Samhraidh : summer school

 

Buairt faoi ‘Chiorcal Fear’ ag déanamh mí-úsáide ar pháistí i dTír Chonaill / Agóid phoiblí in aghaidh athruithe ar Raidió na Gaeltachta?

Ceiliúradh Coláiste Bhríde Ó Méith faoi lán seoil in Oirthear Uladh

Méabh Ní Thuathaláin

TÁ lucht na Gaeilge i gContae Lú agus sa cheantar máguaird ag dréim go mór leis an dara cuid den tsraith imeachtaí a dhéanfaidh ceiliúradh an chéid ar Choláiste Bhríde, Ó Méith.

“Beidh eagraíochtaí pobail an cheantair timpeall Ó Méith ag obair as lámh a chéile le sraith d’ócáidí bríomhara a eagrú agus oidhreacht Choláiste Bhríde Ó Méith Mara a cheiliúradh,” a dúirt Micí Walsh, Oifigeach Idirghabhála na Gaeilge, Comhairle an Iúir agus Mhúrn.

Ceiliúradh : Celebration

Coláiste : College

Ó Méith : Omeath

 

Lúcháir ar Ghaelscoil na mBeann as aitheantas a bhaint amach

Méabh Ní Thuathaláin

TÁ Gaelscoil na mBeann, i gCill Caoil, i ndeisceart an Dúin, i measc na dtrí bhunscoil atá ag súil le stádas oifigiúil a bhaint amach i ndiaidh gur éirí leo daréag páistí a chinntiú do Rang a hAon i mbliana.

Bunaíodh Gaelscoil na mBeann in 2010 agus tá siad ag feidhmiú le dhá bhliain anuas gan aon mhaoiniú ón Roinn Oideachais sa Tuaisceart.

Lúcháir : Joy

Gaelscoil : Irish medium primary school

Aitheantas : recognition

Cill Caoil : Kilkeel

Roinn Oideachais : Department of Education

[Note : Hope to do an update soon on the Sinn Féin ‘referendum’ plans]

Freelance journalist, working mostly in Irish.

Have my own independent news website – antuairisceoir.com – which is in constant need of material.

I am the former editor of the newspaper Gaelscéal, www.gaelsceal.ie