“Ba cheart do bhunreacht a bheith glé, grinn soiléir soléite…”

Tugann Aonghus faoi dheara go riamh ó cuireadh iallach ar an rialtas a ghlacadh gach conradh a rialaíonn caidreamh na hÉireann leis an Aontas Eorpach isteach leis an mBunreacht, d’fhorbair sé ina cúldoras sa Bhunreacht féin (ceann de roinnt acusan):

Ba cheart do bhunreacht a bheith glé, grinn soiléir soléite. Bhí tráth. Níl níos mó. Táimid mar sin spléach ar aos dlí chun meabhair a bheith a bhaint as – rud a chiallaíonn gur gá do saoránach misniúil éigin dul sa bhfiontar na deicheanna nó na céadta míle dá airgead a chailleadh d’fhonn ceist ar bith a shoiléiriú. Airgead an cháiníocóra a bhíonn a chaitheamh ag an dtaobh eile agus is beag buaireamh a bhíonn orthu dá réir.

Gheall an Luch [stet] Oibre Comhdháil Bunreachta dúinn chun bunreacht soiléir (agus “forásach” de réir a dtuiscint siúd, ach sin scéal eile) a bhronnadh orainn. Ach n’fheadar an gealltanas bhriste eile san.

Mick is founding editor of Slugger. He has written papers on the impacts of the Internet on politics and the wider media and is a regular guest and speaking events across Ireland, the UK and Europe. Twitter: @MickFealty

 • Drumlins Rock

  Is cosúil na buntáistí a bhaineann leis an Ríocht Aontaithe a bhfuil bunreacht neamhscríofa chun níos tábhachtaí ná na míbhuntáistí ag amanna, ach teach uachtarach ról láidir, agus conspóideach mar go bhfuil sé go bhfuil sé níos fearr a thabhairt do bhreithiúna na rá, mar go bunúsach a bhfuil constution dhéanann wrtten .

 • Mick Fealty

  Maith thu. Ni raibh ach botún litriú amhainn ann ag an deireadh.. Tá eagla orm ach ta an Bhunreacht scríofa cheana féin.

 • Drumlins Rock

  Beidh mé a admháil google translate is iontach, cé gur thóg sé a aistriúchán beagán beag breise a fháil fiú an bhrí. Tá a fhios agam go bhfuil an constiution scríofa, ach le caint ar scála mór a ath-scríobh buille faoi thuairim mé cad atá i gceist agam go bhfuil “níos lú Tá níos mó”, a choinneáil do simplí bunreacht, agus teach uachtarach leasaithe a choinneáil.

 • Mick Fealty

  Aontaím leis sin. Ach ta eagla orm nach mbeidh an claonadh ag an aicme polaitiúil chun a bheith ag iarraidh leis an réimse a oscailt do dhlíodóirí Cearta Daonna ce gur mian leo a riachtanais a bhrú ó shimplíocht go gcastacht.

 • aonghus

  Mo leithscéal as an moill freagairt. Bhí mé thar lear.

  Is fíor nach bhfuil Bunreacht scríofa ag an Ríocht Aontaithe. Nó, ar a laghad, nach bhfuil cáipéis amháin ann. Is í an Bhanríon bhur bunreacht, agus an cumhacht bronnta uirthi ag Dia. An cumhacht sin faoi shrian ag cumhacht an uasaicme ón Magna Charta aníos. Agus fasaigh na mbreithiúna.

  Ach mar phoblachtach sa chiall a bhí ag Plato leis, i. gurbh ón pobal agus don pobal an cumhacht, ní múnla é sin a bheinn i bhfách leis. Ba cheart go mbeadh a chearta soiléir don daoi, gan é féin a chuir in amhantar le focail fir uasail!