An Ghaeilge sa tSín / Chinese University to teach Irish

Deirtear linn mar Ghaeil go minic gur cheart dúinn éirí as labhairt na Gaeilge agus dul i mbun foghlamtha ar an Sínis nó an Mandairínis le bheith beacht. Nach iontach an rud é le cloisteáil go mbeidh an Ghaeilge a theagaisc ag Ollscoil sa tSín, Beijing Foreign Studies University!

B’fhéidir go gceapann siad go gcaithfidh siad ullmhú don todhchaí nuair a bheas an Ghaeilge ina teanga dhomhanda arís, cá bhfios, nó b’fhéidir go dtuigeann siad go bhfuil luach i ngach cultúr agus bhí a fhios acu go n-íocfadh an Roinn Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta as.

Tá mé go mór i bhfach leis an togra seo dála an scéil agus tá mé ag súil go mór le bualadh leis na Gaelgeoirí úra Síneacha seo! dul i mbun foghlamtha = begin learning
a theagaisc = being taught
ullmhú don todhchaí = prepare for the future
togra = project.

Don’t forget about Google Translate!