Is é an lár an áit is tábhachtaí i dtólamh

Théis gach toghchán ina raibh Sinn Féin ann riamh is féidir a bheith cinnte do chupla rud. Beidh daoine ag rá go raibh toghchán tubaisteach ag an pháirtí, d’ainneoin na torthaí. Bhí gach Sinn Féineach a bhfuil aithne agamsa air iontach sásta leis na torthaí.

Is é an darna rud ná go mbeidh daoine ag rá go gcaithfeadh an páirtí dul níos faide ar chlé chun tuilleamh tacaíocht a fháil, ní aontaím.Ní fheicim cén fáth a bhfuil sé riachtanach ‘achas’ ar bith seachas neamhspléachas a cheangal le Sinn Féin, nach féidir le daoine nach gcreideann san soisialachas a bheith ag obair ar son neamhspleachas fosta? Ar ndóigh, is féidir leo.

Ní fhaigheann Sinn Féin mórán vótaí ó dheas dar liomsa mar gheall ar an soisialachas, faigheann Sinn Féin cibé vótaí a fhaigheann siad de thoradh ar sheasamh an pháirtí ar an chríochdheiligt agus ar sin amháin.

Dá mbeadh ciall ag an pháirtí, rachadh siad chuig an taobh chlé den lár, chan fhuil mórán fada amuigh ar an eite chlé, vótaí ach go háirithe.


Discover more from Slugger O'Toole

Subscribe to get the latest posts to your email.

Categories Uncategorised

We are reader supported. Donate to keep Slugger lit!

For over 20 years, Slugger has been an independent place for debate and new ideas. We have published over 40,000 posts and over one and a half million comments on the site. Each month we have over 70,000 readers. All this we have accomplished with only volunteers we have never had any paid staff.

Slugger does not receive any funding, and we respect our readers, so we will never run intrusive ads or sponsored posts. Instead, we are reader-supported. Help us keep Slugger independent by becoming a friend of Slugger. While we run a tight ship and no one gets paid to write, we need money to help us cover our costs.

If you like what we do, we are asking you to consider giving a monthly donation of any amount, or you can give a one-off donation. Any amount is appreciated.