“NUACHT LAETHÚIL/CÚRSAÍ REATHA/ÁBHAIR EALAÍONA AR ARDÁN GRÉAS&#19

Tá sé fogartha ag an Ciste Craoltóireachta Gaeilge ó thuaidh go mbeidh maoiniú ar fáil arbh fhiú £130,000 chun “NUACHT LAETHÚIL/CÚRSAÍ REATHA/ÁBHAIR EALAÍONA AR ARDÁN GRÉASÁIN GAEILGE”.

Tuigtear dom gur seirbhís teilifíse ar líne atá i gceist go bunúsach. Seo a bhfuil fogartha…
IARRATAIS Á LORG NUACHT LAETHÚIL/CÚRSAÍ REATHA/ÁBHAIR EALAÍONA AR ARDÁN GRÉASÁIN GAEILGE THAR TRÉIMHSE 12 MÍ THIONSCANTACH

Ba mhaith leis an Chiste Craoltóireachta Gaeilge (CCG) conradh a thairiscint do chomhlacht/comheagras chun nuacht laethúil/cúrsaí reatha/ábhair ealaíona a chur ar fáil ar láithreán gréasáin Gaeilge thar tréimhse 12 mhí.

Cuirfear an tseirbhís seo ar fáil fríd chruthú láithreáin ghréasáin úr nó le forbairt láithreáin oiriúnach atá ann cheana.

Ní rachaidh an buiséad thar £130,000.

Ba mhaith le Scáileáin Thuaisceart Éireann an comhairleach/na comhairligh a cheapadh laistigh de mhí ó spriocdháta na n-iarratas agus rachaidh an suíomh beo i mí Meitheamh 2009.

Nó déan teagmháil le hÁine Walsh, Ceannasaí an Chiste Craoltóireachta Gaeilge ag Aine@northernirelandscreen.co.uk nó ar 02890232444

Ar an chéad dul síos, tá cuma iontach ar an deis seo do dhream éigin, ach ar an lámh eile ní mórán £130,000 chun seirbhís teilifíse a chur ar fáil. Ba cheart dúinn fáilte a chur roimh maoiniú ar bith, ach nuair a smaoinítear ar an seirbhís nuachta atá ar fáil i nGaeilge na hAlban

 • Sílim gur maith an bheartas seo ar chúpla chúinse: Tá sé nuálach agus ag baint na leasa is fearr ón acmhainn arbh é an idirlíon. Agus anuas ar sin, ní cosúil, ag an pointe seo, go bhfuil baint ar bith ag Foras na Gaeilge leis.

  Creidim nach gá gur tionscnamh teilifíse atá i gceist – ach creidim go mbeidh sé ina sheirbhís ilmheáin, idir nuacht clóite, craolta agus eile. Beidh sé tabhachtach freisin go mbeadh cúrsaí reatha, iriseoireacht fiosraitheach san áíreamh, mar chuid lárnach de.

  Is féidir bheith diúltach maith go leor agus é a chur i gcomparáid le seirbhisí sa Bhreatain Bheag agus in Albain – ach nach fearr i bhfad an méid is mó a dhéanamh den bheagán seo. Creidim nár mhiste freisin go mbeadh sciar ag an pobal ann – sé sin le rá go gceannódh an pobal sciaranna ann ionas go mbeadh úinéireacht acu air agus má eiríonn an Chiste as i gceann 12 mhí, go mbeidh an deis ann go leanfadh an seirbhís ar aghaidh.

  Tá moladh ag dul don Chiste Craoltóíreachta as ucht an mbeartas seo – is é an bealach chun tosaigh go cinnte.

 • Gael gan Náire

  CÓL,

  “Creidim nach gá gur tionscnamh teilifíse atá i gceist”

  Bhíos féin den bharúil ceanna ach ar an BBC anocht bhí Áine Walsh ón Chíste soiléir fán cheist – físean atá i gceist acu.

  Cuirimís fáilte ó chroí roimh an airgead seo – agus mar gheall ar ár ndeacrachtaí tá a fhios againn nach féidir le rialtas Shasana seirbhís mar is ceart teilfíse a sholáthar dúin fiú da mba rud é go raibh an fonn sin orthu – seo an dóigh lena dhéanamh.

  Ach le bheith réalaíoch, cén sórt soláthair teilífíse arbh fhéidir a dhéanamh ar £130,000?

  Seans gur féidir le dream éigin jab fíormhaith a dhéanamh ach ba mhaith liom rudaí a bheith níos soiléire.

 • What on earth has this all got to do with Ballymena’s chances of beating the Blue scum tomorrow?

 • I think it’s time to start handing out cards to the likes of militant Mike, for these anything but humorous interventions in Irish language threads. If he wants to peddle his sectarianism, he should do it somewhere else. There are few enough threads in Irish on Slugger not to waste time with these trolls with their attempts at sly and not so sly humour.

 • Gael gan Náire

  “I think it’s time to start handing out cards to the likes of militant Mike”

  Ní aontaím. Léiríonn sé a dhearcadh.

 • Ní fheadar a léiríonn sé faic ach a sheicteachas a nochtadh. Nior mhiste liom plé a dhéanamh ar ábhar trí Ghaeilge ná bheith ag iarraidh an teanga a chosaint ó dhúramáín cosúil leis ar gach thrachtaireacht i nGaeilge ar Slugger nach mór, rud a tharlaíonn go ró mhinic anseo.

  Ar aon nós, níl morán plé déanta anseo ar rud ar bith agus is cuma é ann nó as.

 • Gael gan Náire

  Creidim gurbh fhearr a fhágáil ann (níor bhris sé / sí na rialachas ar chuma ar bith) agus neamhaird a dhéanamh air.

  “níl morán plé déanta anseo ar rud ar bith”

  ‘Notes on Northern Ireland Politics and Culture’ is cúis agus is bun le Slugger, de réir mar a thuigím is iad na notaí sin atá i gceist go príomha, tig na teachtaireachtaí ina dhiaidh sin.

  Is ag cur eolais ar fáil do dhaoine atá i gceist seachas a bheith ag cuartú ábhair maith argóna.

  Bíonn cuid mhór línte cainte ann nach ndéantar plé ar bith orthu ach tá cuid acu iontach fiúntach, a mhalairt atá fíor chomh maith.

 • Is féidir eolas a fháíl i nuachtán – chomh fada agus a thuigimse é, is fóram é slugger ina ndeintear plé ann.

  An bhfuil an béim agat ar ‘notes’ nó ar ‘Northern Ireland culture’? Nior mhaith liom a cheapadh go raibh tú ag iarraidh an criochdheighilt a chur i bhfeidhm ar slugger agus daoine nach ó na sé contae faoi chrann smóla ó thuaidh a fhagaint amach as an bplé!

 • Gael gan Náire

  Ní liom Slugger, is le Mick Fealty é, sin an teideal atá air.

  Níl mise ag iarraidh aon bac a chur ar éinne nó ar plé an ábhair, is féidir eolas a fháil ar nuachtáin ach seachas Nuacht 24 ní fhaca mé ar nuachtán eile go fóill.

  Chreid mé féin go raibh ábhar plé ann, muna bhfuil daoine ag iarraidh a phlé, bíodh acu.

  Nuacht atá ann.

 • RG Cuan

  Iósa Críosta lads, is cur amú ama é bheith ag déanamh plé ar an bhrí atá le Slugger srl. ar an snáth seo.

  Maidir le fógra an Chiste, tá fáilte mhór le cur roimhe agus beidh sé an-spéisiúil feiceáil cad é mar a thiteann sé amach. Tuairiscítear gur chuir dhá dhream iarratas isteach chun an Chiste le déanaí le haghaidh togra cosúil leis seo agus gur sin an fáth ar shocraigh an Ciste an togra a oscailt don phobal.

  Seans go mbeidh suim ag dream nó dhó eile ann chomh maith agus rith sé liom go dtiocfadh leis an BBC cur isteach air go fiú!

 • Gael gan Náire

  “go dtiocfadh leis an BBC cur isteach air go fiú!”

  Thiocfadh leo.

  Ach os rud é go bhfuil an císte ann de bharr nach bhfuil an BBC sásta nó ábalta freastal ar lucht na Gaeilge sna Sé Chontae, ar cheart go mbeadh siad ábalta?

 • PIssedoff

  Oh Piss off. Whilst it is admirable that you are fluent in Irish, spare a thought for us who were forced to learn the feckin language against our wills by scary aomen in Convent Schools….

  And are doing our best to forget it.

  Will Slugger allow threads in Elvish?

 • Tá súil agam go nglacann POF lena chomhairle féin. Nior fhoghlaim sé béasaí ar bith sa chlochar is léir.