“NUACHT LAETHÚIL/CÚRSAÍ REATHA/ÁBHAIR EALAÍONA AR ARDÁN GRÉAS&#19

Tá sé fogartha ag an Ciste Craoltóireachta Gaeilge ó thuaidh go mbeidh maoiniú ar fáil arbh fhiú £130,000 chun “NUACHT LAETHÚIL/CÚRSAÍ REATHA/ÁBHAIR EALAÍONA AR ARDÁN GRÉASÁIN GAEILGE”.

Tuigtear dom gur seirbhís teilifíse ar líne atá i gceist go bunúsach. Seo a bhfuil fogartha…
IARRATAIS Á LORG NUACHT LAETHÚIL/CÚRSAÍ REATHA/ÁBHAIR EALAÍONA AR ARDÁN GRÉASÁIN GAEILGE THAR TRÉIMHSE 12 MÍ THIONSCANTACH

Ba mhaith leis an Chiste Craoltóireachta Gaeilge (CCG) conradh a thairiscint do chomhlacht/comheagras chun nuacht laethúil/cúrsaí reatha/ábhair ealaíona a chur ar fáil ar láithreán gréasáin Gaeilge thar tréimhse 12 mhí.

Cuirfear an tseirbhís seo ar fáil fríd chruthú láithreáin ghréasáin úr nó le forbairt láithreáin oiriúnach atá ann cheana.

Ní rachaidh an buiséad thar £130,000.

Ba mhaith le Scáileáin Thuaisceart Éireann an comhairleach/na comhairligh a cheapadh laistigh de mhí ó spriocdháta na n-iarratas agus rachaidh an suíomh beo i mí Meitheamh 2009.

Nó déan teagmháil le hÁine Walsh, Ceannasaí an Chiste Craoltóireachta Gaeilge ag [email protected] nó ar 02890232444

Ar an chéad dul síos, tá cuma iontach ar an deis seo do dhream éigin, ach ar an lámh eile ní mórán £130,000 chun seirbhís teilifíse a chur ar fáil. Ba cheart dúinn fáilte a chur roimh maoiniú ar bith, ach nuair a smaoinítear ar an seirbhís nuachta atá ar fáil i nGaeilge na hAlban


Discover more from Slugger O'Toole

Subscribe to get the latest posts to your email.

Categories Uncategorised

We are reader supported. Donate to keep Slugger lit!

For over 20 years, Slugger has been an independent place for debate and new ideas. We have published over 40,000 posts and over one and a half million comments on the site. Each month we have over 70,000 readers. All this we have accomplished with only volunteers we have never had any paid staff.

Slugger does not receive any funding, and we respect our readers, so we will never run intrusive ads or sponsored posts. Instead, we are reader-supported. Help us keep Slugger independent by becoming a friend of Slugger. While we run a tight ship and no one gets paid to write, we need money to help us cover our costs.

If you like what we do, we are asking you to consider giving a monthly donation of any amount, or you can give a one-off donation. Any amount is appreciated.