Dúil mhór insan aimin Patrick

Seo píosa gearrtha on colún Beocheist o Art Ó Maolfabhail insan Irish Times inniu… áitínn sé go raibh ‘s go bhfuil meas mór ar Phádraig le gach uile creideamh agus traidisiún ar an oileán…

Bhí dúil mhór ag na Normannaigh san ainm Patrick, rud nach raibh ag gnáthmhuintir na hÉireann go dtí i bhfad níos déanaí. In aimsir Liam Oráiste, mar shampla, ba é Tadhg (Teague sa Bhéarla) ainm aicmiúil an Éireannaigh easumhail. Ní raibh lá ‘Paddy the Irishman’ tagtha fós.

Sa bhliain 1783 bhunaigh rí Shasana ‘The Most Illustrious Order of Saint Patrick’ chun ‘uaisle’ na hÉireann a eagrú mar uirlis faoin smacht ríoga, agus mar thaca le rialú na tíre.

Ba í Ardeaglais Phádraig i mBaile Átha Cliath ‘séipéal’ an oird ridireachta sin. Cumadh bratach ar leith don ord, ar ar tugadh ‘Crois Phádraig’ ainneoin nár mháirtíreach é Pádraig, crois sceabhach dhearg ar chúlra bán.

Sa bhliain 1895 bhunaigh an rí “The Royal College of St Patrick for the better education of persons professing the popish or Roman Catholic religion”.

Ba é sin bunú Choláiste Phádraig, Maigh Nuad, agus tugadh ‘Crois Phádraig’ mar shuaitheantas don choláiste sin. Ansin, le hAcht an Aontaithe 1800 fíodh Crois Phádraig isteach sa Union Jack agus tá sí ansin ó shin.

Mick is founding editor of Slugger. He has written papers on the impacts of the Internet on politics and the wider media and is a regular guest and speaking events across Ireland, the UK and Europe. Twitter: @MickFealty