Daonáireamh Gaeilge Shluigéir 2009

In amanna, nuair a bhíonn líne cainte i nGaeilge anseo ar Slugger, ní bhíonn mórán teachtaireachtaí ann. Tugann roinnt daoine suntas ar sin, agus tuigeann roinnt daoine gur fianaise é sin nach bhfuil mórán Gaeilge ag daoine i gcoitinne.

Ó mo thaobh féin de áfach, cuireann sé mo shaith iontais orm i gcónaí go bhfuil an méad sin daoine le Gaeilge ag blagáil anseo, go hannamh nó go rialta.

Ar ndóigh, tá Béarla ag beagnach gach duine, mar sin ní ábhar iontais é in aon chór go mbíonn níos mó ag blagáil i mBéarla. Níos tábhachtaí ná sin áfach caithfear cuimhneach go bhfuil go leor ábhair ann a bhíonn lucht na Gaeilge ar aon fhocal de chuid is mó – níl ábhar argóna ann mar sin.

Lena chois sin, ní féidir go mbíonn díospóireachtaí eadar náisiúntóirí agus aontachtóirí trí mheán na Gaeilge. Sin an difear is mó dar liom.

Ar na hábhair ceánna, ní féidir a bheith ag súil go mbíonn an trácht ceánna ag freastal ar na blaganna Gaeilge ach an oiread.

Mar sin, bhí fonn orm Daonáireamh Gaeilge Shluigéir 2009 a bheith ann.

Tá dhá cheist simplí ann.

1. An dtuigeann tú cad atá scríofa anseo?
2. An féidir leat díospóireacht a bheith agat i nGaeilge

Go raibh maith agaibh a dhaoine uaisle.


Discover more from Slugger O'Toole

Subscribe to get the latest posts to your email.

Categories Uncategorised

We are reader supported. Donate to keep Slugger lit!

For over 20 years, Slugger has been an independent place for debate and new ideas. We have published over 40,000 posts and over one and a half million comments on the site. Each month we have over 70,000 readers. All this we have accomplished with only volunteers we have never had any paid staff.

Slugger does not receive any funding, and we respect our readers, so we will never run intrusive ads or sponsored posts. Instead, we are reader-supported. Help us keep Slugger independent by becoming a friend of Slugger. While we run a tight ship and no one gets paid to write, we need money to help us cover our costs.

If you like what we do, we are asking you to consider giving a monthly donation of any amount, or you can give a one-off donation. Any amount is appreciated.