Blagadóireacht, Sinn Féin agus ‘Cinisearacht’

Tá duine de na blagadóirí Gaeilge is mó clú, Cnocubhar Ó Liatháin a bhíonns ag blagáil anseo, ag maíomh go bhfuil lucht Shinn Féin ‘nó tacadóirí/leithscéalaithe an phairtí sin’ ag déanamh cinsearachta ar bhlagadóirí eile a thugann dúshlán do Shinn Féin, tá an scéal ar fad le léamh ar bhlag s’aige, iGaeilge.

tá blagadóirí ann, iad san a mhaíonn go bhfuil siad ar son na Gaeilge agus iad san eile a bhaineann úsáid as an nGaeilge anois is arís, a chreideann nár cheart go mbeadh an bhlag s’acu mar ardán le h-aghaidh trachtaireachtaí a chreideann siad bheith ag tabhairt dúshlán do Sinn Féin.”

Caithfear glacadh gur ‘comments’ atá i gceist agus go bhfuiltear a mhaíomh nach bhfuil blagadóirí Shinn Féin agus eile nach bhfuil sásta tuairimí éagsúla a fhoilsiú ar bhlaganna s’acu. Ní luaitear aon blagadóir ar leith leis an scéal ach chuaigh mé i dteagmháil le roinnt blagadóirí eile leis an scéal seo a fhiosrú – tuilleadh má fhaighimise é. Taithí ceánna ag duine ar bith eile agaibh amuigh ansin?

Ardaíonn sé seo ceist áfach, an bhfuil sé de dhualgas ar bhlag ar bith ligint do theachtaireachtaí de ghach chineál, nó ligint do theachtaireachtaí ar bith fiú nó an bhfuil sé inghlactha d’ardán príobháideach féin a bheith agat?

Tá blag agam féin agus char stop mé teachtaireacht ar bith air riamh, cé nach mbíonn mórán acu ann, ach ar bhun phrionsabail, deirfinn gur cheart ligint do ghach rud dlíthiúil má tá tú chun glacadh le rud ar bith – caidé bhur mbarúil?


Discover more from Slugger O'Toole

Subscribe to get the latest posts to your email.

Categories Uncategorised

We are reader supported. Donate to keep Slugger lit!

For over 20 years, Slugger has been an independent place for debate and new ideas. We have published over 40,000 posts and over one and a half million comments on the site. Each month we have over 70,000 readers. All this we have accomplished with only volunteers we have never had any paid staff.

Slugger does not receive any funding, and we respect our readers, so we will never run intrusive ads or sponsored posts. Instead, we are reader-supported. Help us keep Slugger independent by becoming a friend of Slugger. While we run a tight ship and no one gets paid to write, we need money to help us cover our costs.

If you like what we do, we are asking you to consider giving a monthly donation of any amount, or you can give a one-off donation. Any amount is appreciated.