Cá rachaidh vótaí Ghaeil an tuaiscirt anois?

Sa chéad dul síos, is cinnte liom go bhfuil an Ghaeilge tábhachtach do roinnt mhaith daoine agus iad i mbun vótála, thuaidh agus theas ach cá rachaidh vótaí na nGael ó thuaidh anois?
Ar ndóigh, tá Gaeilgeoirí ann atá an-mhíshásta le Sinn Féin mar gheall ar dhúnadh Lá Nua, ar easpa dul chun cinn ar chomharthaíocht bóithre dhátheangach agus eile, cé nach mbeadh daoine ar aonfhocal fán ról Shinn Féin i ndúnadh Lá Nua mar shampla ach tá daoine ann a chreideann mar is eol dúinn gur chuir Sinn Féin deireadh le Lá Nua de bhrí go raibh sé de mhisneach ag Lá Nua an páirtí a cháineadh.

Comh maith leis sin, chuir cúpla duine in iúl dom féin go raibh siad iontach buartha ar fad fá lucht Shinn Féin ag caint i nGaeilge sa teach mór thuas ar an chnoc. Tá mé féin idir dhá chomhairle ar an cheist sin, creidim gur le gach duine an Ghaeilge agus go bhfuil an cheart bunúsach acu í a labhairt ach b’fhearr liom féin go mór go rachadh an chuid is mó acu chuig ranganna Gaeilge sula labharfadh siad í go poiblí ach ní ionann sé sin agus an cheart a cheistiú.

Ar ndóigh, tá Gaeilgeoirí ann arbh fhearr leo go mbeadh seasamh diúltach ag Sinn Féin ó thaobh na Gaeilge de, ní dóigh liom gur cosúil sin in am ar bith. Níor mhaith liom é a bheith ann ach an oiread.

Anois an SDLP, leoga ná déanaimis dearmad gurbh é Dominic Ó Brollacháin ón SDLP an fear is mó Gaeilge ann sa tionól agus go mbaineann sé úsáid aisti agus é ag caint sa tionól. Tá a fhios agam go mbíonn daoine dílis dó mar gheall ar cheist na teanga.

Tá Gaeilge ag Patsaí Mac Giolla Eoin fosta ach ní léir go bhfuil spéis ag mórán eile sa pháirtí sin sa Ghaeilge, go bhfios domsa cibé ar bith. Lena chois sin, is minic scéal cloiste agam fá lucht SDLP ar an talamh ag obair i gcoinne bhunú Ghaelscoile agus mar sin.

Cad é an rogha mar sin? Fanacht sa bhaile – tá sé sin mícheart go díreach dar liomsa agus ní chuirfidh mise mo vóta amú, is róluachmhar an rud ceánna.

Táthar ann a chreideann gur ceart páirtí gaelach a bhunú ach níl iomrá ar bith ar ghníomh ar an cheist sin agus muise ní bheidh mé féin páirteach ann de bhrí go gcreidim gurbh mheancóg ollmhór é sin, ag an pointe seo cibé ar bith. Cuir amú ama is gníomhairí a bheadh ann.

agus iad i mbun vótála : when they are voting
cá rachaidh vótaí na nGael ó thuaidh anois : where will the votes of the Gael go now?
mar is eol dúinn : as we know
idir dhá chomhairle : unsure
seasamh diúltach : negative stand
an fear is mó Gaeilge : the man with the most Irish
Cad é an rogha mar sin? : what is the choice therefore?

 • Ulster my homeland

  I have no idea what you’re saying, but I’ll have a go if you don’t mind

  [b]Cá rachaidh vótaí Ghaeil an tuaiscirt anois?[/b]

  Táthar ann a chreideann gur ceart pointe seo cibé páirtí gaelach a amú ama isbhunú ach níl iomrá ar bith ar ghníomh ar an cheist ann asin agus chreideannmuise ní páirtí gaelach bheidh mé féin ar bith ar ghníomh Tátharpáirteach ann de bhrí go bheidh mé gcreidim gurbh mheancóg ollmhór é sin, ag an pointe seo cibé ar níl iomrá ar bith bith. Cuir amú ama is

  I’m still learning, so be patient.

 • Seo arís tú ag caint amhail is gur ceist don Tuqisceart amháin í an Ghaeilge agus SF/SDLP etc. Ní h-ea in aon chorr. Is mó an baol do Shinn Féin ó dheas áit nach bhfuil siad ag déanamh an dul chun cinn ar chóir do pháirtí ón eite clé le linn do Rialtas ón éite dheis bheith ar na carraigeacha.
  Maidir le votaí an tuaiscirt, níl a fhios agam fa pháirtí Gaelach ach ba cheart grúpa ceart stocaireachta a bheith ann agus iachaill a chur ar gach pháirtí teacht os a gcomhair chun a gcuid polasaithe maidir leis an Ghaeilge a mhíniú agus dian cheistiú a chur orthu maidir leis na bpolasaithe céanna. Bheadh faoin ngrúpa seo dul ó pháirtí go páirtí le polasaithe dá gcuid féin ar mhaith leo go gcuirfí i bhfeidhm iad.
  B’fheidir gurb é POBAL an eagras sin ó thuaidh ach tá gá lena leitheid don tír ar fad. Ní gá gur eagras mór náisiúnta é seo ach ba cheart go mbeadh sé cosúil leis an Irish American Caucus sna Stait Aontaithe, sé sin le rá go mbeadh meachan pholatúil aige trath toghcháin agus go mbeadh sé de nós aige iarrthóírí a dhromscriobh má tá siad ar son na Gaeilge. Sa chaoi seo d’fhéadfadh moladh chun vóta bheith ag Iarrthóír A ó SF agus B ón SDLP agus C ón Alliance agus D ón gComhaontas Glas – ach ní ag Iarrthóír E ó SF nó iarrthóir F agus G ón DUP agus an UUP faoi sheach.

 • Ulsters my homeland

  Concubhar O Liatháin, could you privide me with an English transaltion, so I can learn Irish more quickly?

 • Níl an ghaeilge ach cúis amhain idir morán cúiseanna eile. Tá Gaeilgeoirí ina gconaí i gnathcheantair, le fadhbanna soisialta agus fostaiochta. Níl siad ag cur a gcuid votaí don teanga amhain, ach do chiseán cuiseanna – an teorainn, jabanna, traidisiún, agus mar sin.

  Ach táim cinnte nach caithidh siad vota amhain don aontachtaí – tá na votaí seo á cailliunt ag SF nó an SDLP. Alliance? Nah … aontachtaí beaga IMHO.

 • Gael gan Náire

  CÓL

  “Seo arís tú ag caint amhail is gur ceist don Tuqisceart amháin í an Ghaeilge agus SF/SDLP etc”

  Níl. D’ardaigh mé ceist maidir leis an tuaisceart.

  Horseman,

  Dar ndóigh.

 • Gael Daireach

  Ni thocfadh diospoireacht ceart a bheith againn maidir leis an ghaeilge faoi lathair gan ceist airithe a bheith idirlinnsa. Sin e no an Bille Chun An Ghaeilge Agus An Bearla A Bhunu Mar Theangacha Oifigiula Thuaisceart Eireann, ata foilsithe ag Dominic Bradley on SDLP.

  Ta se le fail ar an nasc seo:

  http://www.sdlp.ie/news_item.php?id=8312

  Nior chuala me rud ar bith o Sinn Fein ar an ceist sin. An bhfuil Sinn Fein ag suil le tacaiocht a thabhairt don bille seo san Tionol? Cad tuige an ciunas astu?

 • picador

  Foghlaimím mé Gaeilge fós. Níl leor Gaelige agam a scriobh mo freagra do do ceist.

  I would agree with Horseman that the language is one issue among many including social issues, employment, etc, not forgetting of course national allegiance.

  Given the antipathy of the unionist parties towards the language it’s unlikely that many gaelgoirí would be voting for them. Language friendly parties would include SF, SDLP, RSF, éirígí, IRSP, Worker’s Party, Green Party. I would say that Alliance, as ever, sit on the fence.

  Realistically of those that stand only SF and the SDLP are likely to secure representation. Both are advocate of the language to a greater or lesser degree. Given that any ILA is dependent on the assent of hostile parties it’s difficult to see what can be realistically achieved at Stormont short of posturing, which may at times even be counter-productive. I think that the Irish lobby should work with the political parties whilst remaining independent of them. I have a sense that there are some in the parties who are genuine about their commitment to the language, others who merely use it as a vehicle for their own advancement. The latter category of people are to be avoided.

 • Seimi

  Tá sé deacar a rá cé dóibh ar chóir vóta a thabhairt. Ar ndóigh, tá níos mó i gceist na cúrsaí teanga amháin, agus níl aon pairtí ag déanamh go maith ar aon cheann de na pointí móra, i mo bharúil.
  Ach i dtaca leis an teanga, tá sé idir SF agus SDLP, mar is iad na taon páirtithe nach bhfuil naimhdeach faoin Ghaeilge. Níl mé céad faoin céad sásta le SF agus an méid atá déanta acu maidir le stádas na Gaeilge, agus ní maith liom an peil polatúil atá déanta acu den chás, ach sin ráite, ar a laghad tá sé ardaithe acu, rud nach bhfuil déanta ag SDLP ar bhealach ar bith fiúntach. Níl mé sásta le Bille Ó Brollcháin maidir le teangacha, mar, i mo bharúil, níl ann ach iarracht measartha lag le díriú isteach ar teangacha, chan an Ghaeilge amháin. Chomh maith le sin, níl ann ach moladh POBAL do Acht Gaeilge, le cupla focal athraithe.

  UMH, maith thú as an iarracht. Seo duit an aistriúchan ar an méid ata ráite agam.

  Ulster’s My Homeland, fair play to you for the effort. Here’s the translation of what I said.

  It’s difficult to say who to vote for. Of course, there is more to this than just the language question, and none of the parties are doing very well on any of the major points, in my opinion.
  But in terms of the language, it’s between SF and SDLP, as they are the only parties not hostile to Irish. I’n not 100% happy with SF and how they’ve handled the status of the language, and I don’t like the political football they’ve made of it, but that said, at least they have raised the issue, which is something SDLP have failed to do in any effective way. I’m not happy with Bradley’s Bill on languages, as, in my opinion, it’s a pretty weak effort on languages, not just Irish. Also, it’s basically POBAL’s proposals for an Irish language Act, with a few words changed.

 • We have just had the news that Comhaltas Uladh, the most senior of the Ulster organisations for the preservation of the Irish language has had its budget cut by 20%. This is in contrast to the overall cut of 2% for the 18 organisation funded by Foras na Gaeilge. The latter group have consistently refused over the last six years to fund a paid officer for Comhaltas Uladh. It is significant that Foras has deliberately downgraded voluntary work for the language, a huge blunder for language planning. The result is that those who have full-time paid officers become well endowed in contrast to Comhaltas Uladh who have no paid officer and whose members work assiduously at central and local level all out of their enthusiasm for the language – all without any personal gain.

 • Ulsters my homeland

  Thanks Seimi, the translation has helped me immensely.

 • Seimi

  Fáilte romhat, a hUlster’s my homeland a chara 🙂

 • picador

  I think UMH is codding us 😉

 • Seimi

  I think so too, but ye know what they say – Is fearr Gaeilge briste ná Bearla cliste 🙂

 • Gael gan Náire

  A Shéimí,

  Silím gur anailís iontach maith é sin. Aontaím ar fad leis.

  A dhuine ar bith,

  Mar a dúirt mé i mo bhlag cha dóigh liom gur cheart fanacht sa bhaile agus is dóigh liom gurbh é sin a dhéanann cuid mhór Gaeil agus an mórthromlach de na Gaeil is dilse dá bhfuil aithne agam orthu.

  An bhfuil sin sláintiúil a chairde, is é mo thuairim nach bhfuil de bhrí gurbh é seo an tuigbheáil a bhfuil ag na páirtithe ar na Gaeil, mar sin níl orthu a bheith buartha fúinn de bhrí go roghnaíonn daoine gan tionchar ar bith a imirt fríd an bhosca vótála.

  Anois, má tá cuid mhór daoine amuigh ansin nach féidir vóta a chaitheamh do cheachtar acu mar Shinn Féin nó an SDLP deirimse leo gur cheart dóibh dul amach agus eagrú go polaitiúil. Ní cheart a bheith ina dtost go poiblí agus ag gearáin go príobháideach.

 • Seimi

  GGN,
  sílim gur smaoiniú suimiúil é eagrú go polaitiúil, ach tá roinnt fadhbanna mhóra bainte leis.
  1.An bhfuil go leor Gaeilgeoirí, atá mí-shasta le SF/SDLP, sa Tuaisceart, chun difir a dhéanamh ag leibhéal polaitiúil?
  2.An mbeadh go leor Gaeilgeoirí sásta bogadh ó SF/SDLP go pairtí úr, ar mhaithe leis an teanga amháin?
  3.Cad iad na deacrachtaí a bheadh ag pairtí úr, i gcomórtas le SF/SDLP sna ceantracha céanna, chun dul chun cinn fiúntach a dhéanamh i dtaca leis an teanga de? Na déan dearmad, chomh luath ‘s a dtosaíonn grúpa ar bith, polatiúil nó cibé, ag gníomhadh ar son na teanga, léimfidh na pairtithe, SF go háirithe, ar an ‘bandwagon’, ag ardú meon s’acu i dtaca le forbairt/pleanáil teanga, mar atá déanta acu arís agus arís.
  4.Cé a bheadh sásta pairtí úr a bhunú, agus ansin seasamh sa chéad toghchán eile, ar sheastan na Gaeilge amháin? Ní amháin go mbeadh na hAontachtóirí ag magadh futhu, ach bheadh ár gcairde féin i SF/SDLP ag rá ‘sure tá muidinne ag déanamh an obair sin cheana féin.’

  Níl anseo ach cuid de na fadhbanna a fheicim leis an smaoiniú.

  B’fhéidir gur chóir de phobal na Gaeilge duine áirithe a roghnú, agus ansin iad a ‘bhronnadh’ ar ceann de na pairtithe naisiúnta agus a rá – ‘Seo daoibh duine chun ceist na Gaeilge amháin a bhrú, fríd pairtí s’agaibhse.’ Ach arís, ní dóigh liom go mbeadh aon pairtí sásta glacadh le seo, mar go bhfuil na pointí móra sin uilig, nach mbaineann le cúrsaí Gaeilge, le réiteach chomh maith.

  Silim gur chóir dom m’fhoclóir a aimsiú anseo, mar tá mé measartha cinnte go bhfuil roinnt mhaith meancóg sa phíosa seo! 🙂

 • ggn

  A Shéimí

  Gabh mo leithscéal, tá mé i gcoinne páirtí gaelach a bhunú, bhíos ag caint fán vóta náisiúnach go ginéaralta, mo leithscéal da mba rud é nach raibh sé sin speisiúil.

  Is maith liom an dara phleann atá agat, atá déanta cheanna ar ndóigh agus go heifeactach.

  Tá go leor Gaeilgeoirí ann i Sinn Féin mar shampla agus is dóigh liom nach minic a cuirtear chun tosaigh iad.

  Is é mo thuairim gur minic an Ghaeilgeoir ar imeall pháirtithe, Fianna Fáil san aireamh mar gheall ar an Ghaeilge, is é ceann den na fáthanna a bhfuil meas mór agam ar Eamon Ó Cuív.

 • ggn

  “léimfidh na pairtithe, SF go háirithe, ar an ‘bandwagon’, ag ardú meon s’acu i dtaca le forbairt/pleanáil teanga, mar atá déanta acu arís agus arís.”

  Is suimiúil an phointe seo, ach is minic grúpa a rinne a seacht ndícheall a chinntiú nach dtiocfadh le Sinn Féineach a bheith páirteach ann agus a chaill daoine eifeachtacha dilis don teanga chomh maith.

  Arís, an mbeadh an Ghaeilge thuas nó thíos leis da mba rud é nach raibh spéis ag Sinn Féin inti?

 • Seimi

  B’fhéidir gur chóir dom cur leis an méid atá ráite agam. Aithním go bhfuil Gaeilgeoirí dílis sa dá phairtí, agus go bhfuil siad ag obair go crua ar son an teanga. Agus creidim go mbeadh an Ghaeilge thíos leis da mba rud é nach raibh spéis ag Sinn Féin inti. Aontaíom le cuid mhaith de pholasaithe Shinn Féin, mar Phoblachatanach – bhí mé i mo bhall don phairtí ar feadh roinnt mhaith blianta. Ach ar ceist na Gaeilge de, ní raibh mé riamh sásta faoin bhealach ar laimhseal siad an obair. Mar shampla – Ní shílim gur chóir do ghach uile ball den phairtí sa tionól cupla focal a rá as Gaeilge gach uair a sheasann siad. Níl Gaeilge ag cuid mhaith dóibh, agus ní dhéanann seo ach deis a thabhairt do dhaoine mar David McNarry a bheag a dhéanamh den teanga. Ba chóir cloí leis na daoine sin a’ bhfuil Gaeilge mhaith acu, mar a dhéanann an SDLP. Sílim gur leor é a rá go bhfuil an pairtí ar fad go mór i bhfach leis an Ghaeilge. Níl duine ar bith eile ag rá go gcaithfidh duine ar bith an teanga a fhoghlaim, mar sin de cad chuige a’ bhfuil ar gach ball de Shinn Féin freastáil ar ranganna? Níl suim ar bith ag cuid mhaith dóibh an teanga a fhoghlaim, ach bíodh cinnte go ndéanfaidh siad troid ar son aon duine ar mhaith leo a dhéanamh. Seo mar ba chóir, agus sílimse go mbeadh argóint i bhfad níos laidre acu sa Tionól dá ndéarfadh siad – Níl Gaeilge agam, ach creidim go bhfuil an ceart ag gach duine í a fhoghlaim agus a chaint mas mian leo – in áit na focail a bheith scríofa síos dóibh roimh ré.

 • GGN

  Séimí,

  Níl aon díospóireacht ann eadrainn, tá mé ar aonfhocal leat.

  Tá mé in amhras fán iachall a chur ar dhaoine fosta.

  Ádh mór

 • Seimi

  Beirt Gaeilgeoir ag aontú le chéile!? Caithfidh go bhfuil deireadh an domhain ag teacht!!! 🙂

  Ádh mór.

 • Ulsters my homeland

  Hi Seimi. I noticed when you translated that passage for me that you translated the word ‘Ghaeilge’ into ‘Irish’

  Could you break this translation down for me?

 • picador

  UMH

  How are those classes going?

  I am still in bunrang, i.e. beginners level, but I am able to explain to you that feminine nouns (the names of languages are feminine) following the article an are aspirated – i.e. h is added after the initial consonant signifying a change in pronunciation.

  Tá fáilte romhat

 • Seimi

  UMH, would you have been happier if I had written ‘the Irish language’, rather than Irish? Or would you have preferred ‘Gaelic’?