‘Long Live the Small Acute Hospital’

Cuirean Anton Mac Cába ar plé ábhar mór conspóide a bainnean le oispidéil beaga ar fud an Tuaisceart Éireann agus in áiteanna eile thar a domhan (apologies in advance of the lack of an English translation):le hAnton Mac

Is ábhar mór conspóide (controversy) é ceist seirbhísí in oispidéil áitiúla (local) i mbailte tuaithe. Tá fhios againn sin anseo, leis an rud a tharla do na hoispidéil i nDún Geanainn agus ansin ar an Ómaigh. Sin an fáth go bhfuil an leabhrán seo le John Robb ‘Long Live The Small Acute Hospital’ iontach tráthúil (timely).

Tá Robb bainte leis (connected to) na Mainléithe (Surgeons) Lochlannacha (Viking). Is mainléithe seo atá ag obair in oispidéil bheaga i gceantaracha tuaithe mar a bhfuil pobal (community) scaite: Garbhchríocha (Highlands) agus Oileáin na hAlban, Éire, an Corn (Cornwall), Íoslainn, agus Gibraltar. Tá siad i dteangmháil (contact) le comhghleacaithe (colleagues) i gCríocha Thuaidh (Northern Territories) na hAstráile agus san Ioruaidh (Norway).

Agus moladh (proposal) ann le seirbhísí a chiorrú (cut) in oispidéal beag, deirtear i gcónaí nach bhfuil an dara rogha (alternative option) ann. Minic go maith, ní bhionn mar freagra ag agóidóirí (objectors) ach a gcuid feirge féin, agus a mbród as a n-áit dúchais.

Is é an buntáiste (advantage) leis an leabhrán seo ná go minionn sé go bhfuil dóigheanna eile ann.

Níl ach idir 10 agus 15% de chásanna chomh tromchúiseacha (grave), casta (complicated) sin go bhfuil sé riachtanach (necessary) iad a chur chuig oispidéal mór lárnaithe (centralized). Bíonn buntáistí (advantages) ag oispidéil bheaga. Tógann Robb samplaí óna chleachtadh (experiences) féin mar mhainlia in oispidéal Bhaile Muine. B’oispidéal beag é Baile Muine, ach bhí an léibhéal galraithe (infection) níos lú ná sna hoispidéil móra i mBéal Feirste. Leis, thugtaí cúram níos gaiste d’othair (patients) agus iad dá dtabhairt isteach ná mar a thugtaí sna hoispidéil cathrach (city).

Bheadh sé níos éasca, dar le Robb, cúram a reachtáil (organize) anois ina leithéidí d’oispidéal ná mar a bhí agus é ag obair. Tá idir facs, ríomh-phost (e-mail) agus comhdháileanna fístéipe (video-conferences) ann le go mbeadh oispidéil beaga ábalta teacht ar shaineolas (expertise).

Cúis eile a luaitear (mentioned) le hoispidéil bheaga a dhruid ná go bhfuil sé riachtanach chun airgead a shábháil. Léiríonn Robb go bhfuil amhras faoi seo.

De bharr ciorruithe (cuts), fágadh obrádlann (operating theatre) nua den scoth (first-class) ina luí folamh le blianta i mBaile an Chaistil, Co Aontrama. Moladh go mbainfí úsáid as sa tsamhradh le haghaidh máinliacht athdheilbhithe (plastic surgery). Níorbh fhéidir, dar leis an Roinn Sláinte. Ábhar amháin a bhí leis an diúltú (refusal) seo ná go mbeadh ar dhaoine as Béal Feirste dul go Baile an Chaistil. Bíonn an t-am ar fad, ar ndóigh, iachall (necessity) ar dhaoine as Baile an Chaistil dul go Béal Feirste.

Leis, tógtar ceist faoin dóigh go bhfuil neart daoine sa leigheas gafa (captured) leis an teicneolaíocht. An teicneolaíocht ar a shon féin a bhíonn i gceist? “Is íoróin é go bhfuil an teicneolaíocht againn le fear a chur chun na gealaí (moon) agus a thabhairt arais slán sábhailte chun na talún, ach nach dtig le bean leanbh a thabhairt ar an saol (give birth to a child) go sábhailte i gCo Thír Eoghan,” a scríobhann Robb

Ar bhealaí, tá dul chun cinn (progress) ann ó thaobh oiliúna (education) dochtúirí óga. Tá saineolas (expertise) acu. Ach tá imní ar Robb go bhfuil sin ró-chúng (too narrow). Níl móran eolais ag cuid de na saineolaithe seo ar an leigheas (medicine) i gcoitinne (wider), gan trácht (without mentioning) ar an saol (life) i gcoitinne.

Tá lochtanna (faults) ar an leabhrán. Is máinlia é Robb, agus ní scríobhneoir. Bíonn píosa beag de cumha (nostalgia) air i ndiaidh na sean-laethanta, mar gur glas iad na cnoic fadó.

An duine go bhfuil suim aige i gceist sláinte, is fiú go mór an leabhrán a léamh. Tá ‘Long Live the Small Acute Hospital’ ar fáil ó: The Tara Centre 11, Holmview Terrace, an Ómaigh, £7 (post agus pacáistiú san áireamh).