“Lamh marbh SF ag tachtadh na Gaeilge ó thuaidh…”

Níl áthas mór ag Concubhar Ó Liatháin. Tá sé ag argóint gur “Sinn Féin, an páirtí is glórtha ar son na teanga ó thuaidh ar feadh na mblianta, go fóill ag labhairt go poiblí ar son na Gaeilge. Ach ní fios céard atá ionadaithe an pháirtí timpeall bord an Rialtais ag rá.” Cuireann sé ceist, cad ar dhein SF. Agus tagann an freagra go soiléir, “faic éifeachtach”! Nó mar a cuir Máirtin i bhfocail é, “ignored by the powers-that-be”.

 • RG Cuan

  Ar ndóigh tá pointe ag Concubhar srl. nach bhfuil mórán i ndiaidh tarlú ar son na Gaeilge ó chuaigh SF isteach sa rialtas – agus gur lig siad do Poots Aireacht an Chultúir a thógáil, rud a chuir siar go mór muid – ach ní bhaineann gach forbairt le polaiteoirí.

  Tá gá leo in amanna ach déantar an obair is tábhachtaí ar an tallamh, i measc an ghnáthphobail.

  Amharc ar Ghaeltacht Dhoire Theas, nós*, na himeachtí sóisialta agus eile atá ag titim amach anois ó thuaidh. Tá airgead de dhíth, mar a bhíonn i gcónaí, ach déantar na fobairtí iontacha seo in aineoinn easpa cuidithe na bpolaiteoirí, idir náisiúntóirí agus aontachtóirí.

  Ar aghaidh linn leis an obair, tiocfaidh an toil pholaitiúil de réir a chéile.

 • Tá gá le tóil pholatúil chun an obair seo a éascú. Tá sé in am go mbeadh na pobail seo i nDoire Theas agus in Iarthar Bhéal Feirste in ann a mhothú nach mbeadh siad ag snámh in aghaidh an easa agus iad ag obair leo. Tréaslaím leo agus le nós* agus le na nithe eile ach is léir domsa go bhfuil an Ghaeilge agus a pobal fágtha ar an dtrá folamh ag lucht na cumhachta. Níl sé maith a dhothain….

 • Ba chóir duit alt nó litir a scríobh go dtí An Phoblacht faoi.

 • gaelgannaire

  Níl baint ar bith ag ‘the folks on the hill’ le rud ar bith a bhfuil spéis agam ann cibé.

  Is é na rudaí is fiúntaí agus is gaelaí na rudaí gan deantos nó a dháth.

  Ba mhaith liom Acht na Gaeilge ach níl sé againn agus ní bheidh, ní féidir go mbeidh de bhrí go bhfuil níos mó aontachtóirí ann ó thuaibh na náisiúntóirí – tá sé chomh simplí seo.

  http://gaelgannaire.blogspot.com/2008/04/acht-na-gaeilge.html

  Maidir leis an Chiste. Bhuel, cogadh atá ann, cad eile a bhí daoine ag súil leis, caithfear Gaeil Óga na linne tuigbheáil go gcaithfidh sé dul i mbun streachtailte mar a thuig Séamas agus eile i gcónaí.

  Bhíos ag an fronta an lá ar fad, tá daoine ag streachtailt go dian – beag beann ar pháirtí nó polaiteoir ar bith – is reabhlóid é seo, ní féidir reabhlóid a reachtú – ba mhaith liom Acht Gaeilge a bheith ann ach ní miste liom streachailt fiche bliana ar a son ach an oiread.

 • Scríobh mé fhéin litir i.e. ríomhphost chuig An Phoblacht inniu faoi Acht na Gaeilge don Tuaiseart.

  Fiú má thágann an acht áirithe seo i bhfeidhm ní bheidh comhairlí contaetha agus cathair ainmeacha i nGaeilge a thabairt do forbairtí cónaithe inniu. Tá an-chuid dena forbairtí cónaithe nua i formhór den Phoblacht (lastigh de BAC ach go háirithe) ainmithe i nGaeilge. Ba chóir go mbeadh comhairlí agus forboirí in ann é a dhéanamh. Beadh mé fhéin sásta má chuir Pobal/SLDP/SF/Alliance deireadh don seasamh ar son an teanga a úsáid sna cúirteanna agus má raibh siad i bhfabhar timpeallacht Gaelach a fhorbairt.

 • Is nasc fhada é tá brón orm ach féach ar an méid forbairtí le ainmeacha i nGaeilge i dTír Chonaill. Tá forbairtí in ann a bheith i nGaeilge i dTír Chonaill, Muineacháin agus Cabhán ach níl siad in ann a bheith i nGaeilge amháin sa 6 contaetha eile i gcúige Uladh?

  http://url.ie/djb

 • gaelgannaire

  Darren,

  Tá Alliance in eadán cearta teanga don Ghaeilge.

  Cad is fiú Acht Gaeilge gan an ceart chun Gaeilge a labhairt sa chúirt istigh ann?

 • Chonaic mé duine ó Alliance ag labhairt ar son Acht na Gaeilge i ndíospóireacht i Stormont tamaill bhig ó shin.

 • gaelgannaire

  Muise ní fhaca!

 • Éireannach Saolta

  B’fhéidir go mbeadh orainne fannacht go dtí teacht Fianna Fáil ó thuaidh. Cúpla blian ó shin bhí sé in aghaigh an dlí rud ar bith a chraoladh as gaeilge ar an radió nó ar an teilifís. Féach ar cad tá againn anois – staisiún teilifíse is staisiúin radió. Tá an-mheas ar muintir Bhéal Feirste don ghaeilge. Achan oíche atáim amach leis na lads déanann daoine óga iarracht labhairt liom as gaeilge. Is é sin an rud is tabhlachtaí do thodhcaí na gaeilge. Tá an ghaeilge fós beo is ag fás is ní féidir leis na páirtí aontachta é sin a athrú. Bíodh foighne orainne níor éirigh le muintir na breatainne bige ar an gcéad dul síos. B’fhéidir go néireoadh níos fearr linn sna Cúirteanna Eoropacha

 • Mick Fealty

  Darren,

  Tig leat é a gearradh ag url.ie.

 • Droch_Bhuachaill

  A chairde,

  Bhí alt san Irish Times an tseachtain seo a dúirt go raibh níos mó airgid á chaitheamh ar an leath-theanga Ulster Scots ná mar a bhí ar an Ghaolainn faoi láthair. An fíor sin? Más fíor, is léir nach bhfuil a ndóthain á dhéanamh ag Sinn Féin agus iad i mbun comhrialtais.

 • gaelgannaire

  “Never during the period of Direct Rule do I recall Irish cultural activists taking to the streets to protest that they weren’t getting enough cash or support from the government. Not only have the DUP trashed the concept of an Irish Language Act but we have also advanced the interests of our own community”

  Seo tuairim Peter Weir (http://www.dup.org.uk/articles.asp?Article_ID=3360

  Biogoideachas lom silim.

 • RG Cuan

  DROCH-BHUACHAILL

  Tá sé fíor – dochreidte, nach bhfuil?

  Ní mór do na páirtithe raic a thógáil faoi seo ach níor chuala mé faic ó SF, SDLP nó Fianna Fáil.

 • GGN

  Bhal, luaigh me an smaoineadh seo roimh agus is minic a pleadh e ach silim go rabh consensus ann i gconai nach smaoineadh maith e.

  http://gaelgannaire.blogspot.com/2007/12/bhfuil-gluaiseacht-polaitiil-de-dhth.html

 • Concerned Loyalist

  “Lamh marbh SF ag tachtadh na Gaeilge ó thuaidh…”
  Níl áthas mór ag Concubhar Ó Liatháin. Tá sé ag argóint gur “Sinn Féin, an páirtí is glórtha ar son na teanga ó thuaidh ar feadh na mblianta, go fóill ag labhairt go poiblí ar son na Gaeilge. Ach ní fios céard atá ionadaithe an pháirtí timpeall bord an Rialtais ag rá.” Cuireann sé ceist, cad ar dhein SF. Agus tagann an freagra go soiléir, “faic éifeachtach”! Nó mar a cuir Máirtin i bhfocail é, “ignored by the powers-that-be”…………………………………………………………………………………….

  Last time I looked, our native tongue was the Queen’s English. Why am I not surprised…as usual sectarian idiots have to shove their bigoted ideals down the throats of those who don’t sign up to their beliefs…morons!

 • GGN

  A Dhilseora iminigh,

  Go raibh maith agat as sin, chuir tu leis an diospoireacht seo go mor mor. Is aisteach liom go smaonaionn tu gur cuireadh bru ort blagail anseo, cheapfa go dtainig tu as do stuaim fein.

  Concerned Loyalist,

  Thank you for your contribution,m you have added alot to the debate. I am intrigued that you feel that this was forced on you, one would think you entered the thread of you own volition?

 • Last time I looked, our native tongue was the Queen’s English. Why am I not surprised…as usual sectarian idiots have to shove their bigoted ideals down the throats of those who don’t sign up to their beliefs…morons!

  Go raibh maith agat as do ionchur. Anois téir agus faigh saol.

  Thanks for your input, CL. Now get yourself a life. March somewhere where you’re invited….

 • GGN

  A Chnochubhair,

  Anois agus d’alt leite agam don dara huair, ba mhaith liom an cheist a chur ort …

  Caide a mholfa? Cad e an reiteach dar leat?

  An mbeadh se ciallmhar do SF deireadh a chur leis an phroiseas (c) mar gheall ar an Chiste?

  An nglacfadh an ghnath-thuaisceart neamhGaelach leis sin?

  Seans gur nios casta an sceal na do leamh fein air?

 • Is cuma liom faoi Shinn Féin anois. Tá siad, mar a dúirt an bean a dúirt, ‘all gong and no dinner’. Tá freagra na gceisteanna seo i lámha na nGaeil iad féin – lig le SF dul in ainm an diabhail. Beidh orthu ár vótaí a shaothrú as seo amach….

 • GGN

  Choncubhair,

  Le gach meas, sheachain tu mo cheisteanna go leir.

  D’fhreagair tu le rhetoric amhain.

 • Is dócha gurb é an rud atá á rá agam nach bhfuil SF nó pairtí ar bith chun mo chuid vóta a fháil gan an vóta a shaothrú – agus is ar cheist na Gaeilge a bheidh m’aird. Ní fheictear dom go bhfuil morán brí le bheith ag eagrú gluaiseacht pholatúil ar son na Gaeilge cé go gceapaim go mbeadh lobaí aontaithe úsáideach. Mar sin féin, tá an ról sin á chomhlíonadh ag lucht Chonradh na Gaeilge agus an gComhdháíl agus Pobal go réasúnta éifeachtach. Tacú leo, seachas le SF agus cuir faoi chois iarrachtaí phairtí pholatúil seilbh a fháíl ar eagrais.

 • ggn

  COL,

  An bhfuil tu ag maiomh mar sin nar choir do Ghaeil vota a chaitheamh ar chor ar bith?

  Muna votalann lucht na Gaeilge do Shinn Fein ca rachaidh an vota – SDLP? – Taobh amuigh de roinnt daoine ar leith, taid chomh frithGhaelach le dream ar bith eile.

 • Nach bhfuil FF ag teacht o thuaidh? Agus cad faoin gComhaontas Glas?

  Tugaim faoi ndeara, mar shampla, go bhfuil SF ag seoladh feachtais maidin inniu chun an Iarthar a Athghiniuint. The West Awake ata siad ag tabhairt air. Nach aisteach sin agus SF bheith ag iarraidh an Ghaeilge a chur chun cinn gur i mBearla a bhionn a gcuid raitis tabhachtacha. Cen mhaith iad a bheith ‘ar son na Gaeilge’ mas e sin an tor

 • mas e sin an toradh?

 • GGN

  COL,

  Silim go raibh streachailt ro-fhada ó thuaidh fá choinne cearta siabhalta le h-éirí as an vótáil go fóill.

  Muna bhfuil páirtí atá foirsteanach ann caithfear páirtí a bhunadh.

  “Nach bhfuil FF ag teacht o thuaidh? Agus cad faoin gComhaontas Glas?”

  Níor chuala mé an Comhaontas Glas ag rá a dháth ar son na Gaeilge ó thuaidh riamh.

  Fianna Fáil, bhál tífidh muid ach tá gach cuma ar an scéal nach mbeidh i gceist acu ach an SDLP a shlogadh, mar sin ní dóigh liom go mbeidh siad láidir ar cheist na Gaeilge ó thuaidh.

  Comh maith leis sin, bheinn buartha go ndéanfadh siad dochar don Ghaeloideas mar atá a dhéanamh acu ó dheas.

  Níl mé ag moladh Sinn Féin ar chór ar bith, ach cuireann sé isteach orm go mór go bhfuil tú ag maíomh gur chóir dúinn éirí as an vótáil nó vótáil do pháirtí atá níos laige ó thaobh na Gaeilge de.

 • Níl mé ag moladh Sinn Féin ar chór ar bith, ach cuireann sé isteach orm go mór go bhfuil tú ag maíomh gur chóir dúinn éirí as an vótáil nó vótáil do pháirtí atá níos laige ó thaobh na Gaeilge de.

  Is olc liom go gcuireann mo thuairim isteach ort. Níl mé ag iarraidh go staonfaí den votáil. Níl ann ach go gcuirfí brú ar na polaiteoirí beart a dhéanamh. Tá polasaí laidir ar son na Gaeilge ag an gComhaontas Glas agus is pairtí uile Eireann iad, ar nós SF, mar sin nior cheart beag a dhéanamh diobh. Agus má shlogann FF an SDLP, cinnteoidh sin go mbeidh pairtí eile le seasamh ar son na Gaeilge ó thuaidh.

  Tá’n ceart agat go bhfuil dochar déanta don tumoideachas ó dheas de bharr neamairt airí FF – ach ní sin le rá go leanfaidh sin, go h-áirithe nuair atá Taoiseach i réim a sheolann a phaistí féin ar Ghaelscoil!

  Níl mise chun a bheith chomh dána agus a mholadh do dhaoine cé doibh ar cheart votáil, ar cheist na Gaeilge agus eile. Is é an rud a bhí á rá agam go neamhbhalbh go raibh mo vóta caillte ag SF agus go gcaithfidís é a shaothrú amach anseo. Níl sé as an cheist go bhfaigheadh an pairtí mo vóta ach beidh dianshaothar orthu sin a dhéanamh – beidh orthu beart a dhéanamh de reir briathar idir seo agus an gcéad toghchán eile is cinnte.

  Nuair a thagann lucht canbhasála go dtí an doras, is í ceist na Gaeilge, céard a dhein tú le déanaí ar son na teanga, an ceist a thógfaidh mé leo. Cuirfidh mé faoi bhrú iad – agus is é an blag seo – mo bhlag féin ar iGaeilge – fóram eile a bhainfidh mé feidhm aistí. Gheall SF morán agus nior dhein siad beart dá réir – is amadán amháin a chaithfeadh vóta ar son an phairtí ag an bpointe seo, agus na tosaíochtaí céanna acu liom, gan athrú poirt agus birt ó SF ar an pointe boise. Táim ag amharc ar seo mar phroiseas margántaíochta. Seo é an tairiscint uaimse – gheobhaidh cibé pairtí a chomhlionann na h-éilimh thíos, ROIMH an toghchán, mo vóta agus mo thacaíocht.

  An tairiscint:

  Bheadh ar an bpairtí, mar shampla, todhchaí an Chiste Craoltóireachta a chinntiú – agus is éard an todhchaí atá i gceist agam ná todhchaí ina mbeidh rath agus fás ar an gCiste seachas é bheith siocaithe san áit ina bhfuil sé.

  Tá gá le tacaíocht breise do na Gaelscoileanna, d’ionaid Chultúrtha Ghaeilge ar nós an Chultúrlann, Raidio Fáilte, Lá Nua.

  Aitheantas/tacaiocht stait ar aon chéim leis an dtacaíocht don Cheathrú Titanic don Cheathrú Gaeltachta i mBéal Feirste.

  Geallúint i scribhinn go nglacfaidh an phairtí leis an Aireacht Cultúr, Ealaíon is Foilliochta.

  Ní doigh liom go bhfuil na h-éilimh seo mí réasúnta uaimse – ach b’fheidir go bhfuil éilimh difriúla ag daoine eile. Bíodh acu. Sin mo thairiscint….

 • Oscail do shúile

  A Chonchubhair, níl tú ach, mar a deir an Béarla, “throwing the dummy out of the cot” anseo. Tuigeann tú go maith a oiread atá déanta ag SF don Ghaeilge, agus cé go n-aontaím gur cóir an brú a choinneáil orthu, tá tú ag dul ró-fhada agus tú ag moladh gan tacaíocht ar bith a thabhairt dá n-iarrachtaí uilig chun an saol a leasú sna sé chondae. Le fírinne, tá tú ag moladh do ghaeilgeoirí gan vóta a chaitheamh ar chor ar bith fá láthair? Bíodh ciall agat. Rud eile, níor gheall SF a dhath duitse, ná do dhuine ar bith eile.

 • A leitheid de ráiméis uait a Ghaeil! Dúirt mé an méid a dúirt – tá dúshlán tugtha agam do SF nó do phairtí ar bith eile ar mhian leo mo vóta agus mo thacaíocht – tá sé simplí agus soiléir.

  Deir tú liom meabhrú ar an méid atá déanta ag SF ar son na Gaeilge. Céard go díreach atá déanta ag an phairtí ar son na Gaeilge? On am ar chuir siad tús lena seal i gcomhrialtas leis an DUP?

  An uair go raibh deis ag poblachtóirí rud eigean a dhéanamh ar son na Gaeilge, an forogra ‘dumpáíl airm’ a rinne an IRA a bheith dhá theangach, roghnaigh siad Gaeilgeoir chun an ráiteas a eisiúint os comhair meáin an domhain….i mBÉARLA. Ligeadar an deis sin tharstu agus ba shin an léiriú ba shoiléire ná raibh acu ach meas madra ar an dteanga.

  An t-é a léigh an ráiteas Béarla sin, tá sé anois ina shuí ar bhórd Fhoras na Gaeilge. Céard a rinne FnaG ar son na Gaeilge agus diograiseoirí SF ar bórd – faic na fride chomh fada agus go bhfeictear domsa é seachas deontas caiptil – nach bhfuil ceadaithe de reir reachtaíocht (ach ná bac sin) a thabhairt do Ghaelaras Dhoire!

  Ní h-é nach bhfuil SF glórach ar son na Gaeilge, níl siad glic nó eifeachtach ar a son. Tá siad balbh nuair is gá doibh bheith glórach agus ar chúl téarmaí nuair is gá doibh bheith oscailte.

  Nuair a bhí POBAL ag déanamh tréan oibre ar son na Gaeilge agus an Acht Ghaeilge, céard a rinne SF, na paistí gan an dódaí, bhunaigh siad ACHT, eagras gan gusta nó eifeacht, mar theastaigh uatha an cheist a shealbhú. Cá bhfuil Acht anois? Imithe mar sneachta den díog…

 • GGN

  COL,

  Bímis beacht anseo, níl mórán de bhaint ag mórán daoine atá / a bhí páirteach le Acht le Sinn Féin.

  Silim gurb é an bunchúis le do fhrustrachas ar an cheist seo ná nár ghlac SF Aireacht um Chultúir.

  Dá nglacfadh siad é bheadh an Ciste againn ar feadh tamall eile is dócha.

  Ach feadaim a rá go bhfuil mé níos sástaí gur ghlac siad leis an aireacht oideachais. Samhlaigh da mba rud é go raibh Somhairle Mac Liam i mbun an Ghaelscolaíocht.

  Lena chois sin, roghaidh siad roinn na mbóithre agus deirtear liom go bhfuil Conor Murphy i mbun oibre chun dhátheangachas a thabhairt isteach ar chomharthaíocht bóithre.

  Anois, ná déanaimis dearmad go bhfuil an tAcht um Oideachais 1998 againn, mar gheall ar sin, tá sé níos fusa Gaelscoil a bhunú is an Ghaelscolaíocht a chur chun cinn sna Contaetha Gafa ná mar atá sé sa Saorstáit – scannallach.

  Mar sin de, is cogadh é seo mar a deir MacNéill Mac Auslainn, cailtear cathanna agus caithfear a bheith ag smaoineamh ar an chogadh i gcónaí.

  Caithfidh mise mo vota i gcónaí, fuair barraíocht daoine bás chun an cheart sin a bhaint dom.

 • A Ghaeil,

  Is léir nach dtuigeann tú an bealach ar oibrigh phroiseas D’Hondt nó bhí rogha ag SF an Roinn Oideachas a ghlacadh agus, ceart agat, is mór an grá Dé gur ghlac siad leis. Ach bhí an rogha ag an pairtí freisin Cultúr a ghlacadh agus níor ghlac siad leis.

  Maidir le Conchúr O Murchú agus an Roinn Forbartha Reigiúnaí, tá súil agam go n-eiríonn leis an comharthaiocht dhá theangach a chur in áirde, uair eigean.

  Sílim, áfach, go bhfuil do dhearcadh i leith cailliunt an chiste gan chiall agus, i bhfírinne, náireach. Throid go leor daoine ar son an chiste gan é bheith caillte gan chath fiocmhar a throid ar a shon agus, neosfaidh mé rud amháin duit, is mó an tionchar a bheadh ar chláracha teilifíse Gaeilge ar an bpobal ó thuaidh a mhealladh i dtreo na teanga ná mar a bheidh ag na comharthaí dhá theangacha.

  Ní ghlacaim le d’eirí in airde mhorálta faoi bheith ag votáil de bharr gur cailleadh an iomad daoine ar shon an cheart sin a bhaint ar ár son. Ni bhaineann sin le h-ábhar. Níor dúirt mé nach gcaithfinn vóta – is féidir liom mar shampla mo vóta a chaitheamh agus é a mhilleadh. Is ceart daonláthach é freisin vóta a chaitheamh mar sin, go h-áirithe le teachtaireacht a chur in iul do phairtithe ‘faux Gaelach’ nach bhfuil siad maith a dhothain chun mo vóta a shaothrú.

  Maidir le hAcht, is é SF a bhunaigh é mar mhalairt ar Phobal chun daoine óga a mhealladh ar na sraideanna ar son Acht Ghaeilge agus a fhios go maith ag lucht SF nach reachtófaí an reachtaíocht riamh de bharr iad a bheith timpeall bórd an Rialtais leis an DUP…. tá tú ró shaonta a Ghaeil má cheapann tú nach raibh a fhios ag SF ón gcéad lá ná raibh Acht Ghaeilge chun a bheith ann. Is é an feidhm a bhí ag an ‘Acht’ Ghaeilge dar leo sceon a chur ar na hAondachtaithe votáíl ar son an DUP – agus an UUP a chur le scian – mar bhí an DUP ag maíomh gurb é an t-aon bhealach chun an Acht a stopadh votáil ar son an phairtí sin. Fuair siad an sainordú ón bpobal agus chuir siad an Acht le scian – anois tá siad snadhmtha isteach sa phroiseas, ceapann SF, agus ní féidir leo éalo as. Ar an droch uair is iad na maistrí ar an bproiseas agus níl i SF ach giollaí leibideacha an DUP.

  Go fóíll tá seans ag SF mo vóta a shaothrú. Léirigh cnamh droma agus troid ar son a bpobal féin agus comhlíon na h-éilimh atá luaite agamsa ó chianaibh…

 • GGN

  COL,

  GRMA. Tá do vota féin agat mar atá agam féin. Ba mhaith liom rud éigin a chur leis an méid atá a rá ag daoine i gcoitinne fán Chiste.

  Tá mé ag maíomh le fiche bhliain gur meáncóg é a bheith gafa leis na deontais seo agus go gcaithfear a bheith réidh i gcónaí chun maireachtail gan deontas ar bith. – Sileann daoine, go háirithe i mBéal Feirste gur gealt iomlán mé mar gheall air sin.

  Is é mo thuairim gurb ghaistí iad na deontais agus is ábhar grinn domhsa é go bhfuil daoine ag smaoineamh go bhfuil rialtas na Sasana chun íoc as athbheochan na Gaeilge.

  Tá an rialtas anois ábalta ‘gluaiseacht’ na Gaeilge a mharbhadh thar oíche – rud a dhéanfaidh siad. Tá súil agam go mbeidh go leor obair déanta againne atá ag obair chun an gluaiseacht deonach a neartú fán am sin.

  Mar sin, is é mo thuairim gur cheart dúinn fhoghlaim as cailliúint an chiste – ná bí gafa le deontas!

 • ggn

  ” tá tú ró shaonta a Ghaeil má cheapann tú nach raibh a fhios ag SF ón gcéad lá ná raibh Acht Ghaeilge chun a bheith ann.”

  Tá sé aithinte agam tamall maith ó shin nach féidir Acht Gaeilge sna Sé Chontae.

  http://gaelgannaire.blogspot.com/2008/04/acht-na-gaeilge.html

 • Is léir domsa gur Geill is feiliúnaí mar ainm chleite agat seachas Gael. Nó tá tú ag geilleadh theana féin an Chiste agus an tAcht. Cá stopfaidh tú?

  Ní sceim deontais atá i gceist leis an gCiste Craoltóireachta ach scéim cúitimh/infheistiochta. Cúiteamh ar an dochar a rinne Rialtas na Breataine don Ghaeilge agus scéim infheistiochta mar ar gach púnt a infheistítear sa teanga, faightear furmhór mhór ar ais trí cáin is eile. Níl ann ach scéim faoi mar atá acu sa Bhreatain Bheag don Bhreatnais agus in Alba do Ghaeilge na tíre sin. Tá sé i bhfad Eireann níos lú…..gan amhras. Séard a bhí mise ag súil leis ó Shinn Féin go bhfaigheadh an pairtí bealach eigean chun an ciste a mhéadú – mo léan lom nior thuig mé riamh go suifeadh Gaeil socair ag bórd Rialtais agus scian á chur ann. Ach sin an tréas a rinne SF.

  B’fheidir go bhfuil plean rúnda SF nochtaithe agat. Nach mbeadh aon dream Gaelach ag brath ar dheontaisí… Cá mbeadh Cultúrlann McAdam O Fiaich nó Scéim na Logainmneacha gan deontais…áit ar bith.

  Tá obair fiúntach ar siúl sa dhá áit seo – níl i gceist le deontais ach lucht na Gaeilge ag fáil ar ais sciar den airgead a ghoidtear uatha i bhfoirm cánach gach bliain.