Sinn Féin ag cailleadh féinmhuiníne?

De bhrí gur gné bhunúsach den Chomhaontú Feirsteach cé gur tháinig an DUP agus Sinn Féin ar chomhréiteach maidir lena chuid prionsabail polaitíochta, b’fhéidir is beag an t-iontas nach bhfuil an féinmhuinín an beirt araon chomh láidir na bhí sé nuair a bhí siad an cuid is mo den freasúra neamhoifigiúil do gach eile! Thart ar Bheo, scriobhann Robert McMillan:

“Ó bhí na stailceanna ocrais ann i 1981, chonaic muid an páirtí ag fás as cuimse, a bhuíochas d’obairt na ndaoine a fuair bás go doilíosach 27 bliain ó shin agus straitéis chliste a oibríodh amach taobh amuigh agus taobh istigh de charcair an tuaiscirt.” Ach anois: “Le tamall anuas, tá an chuma ag teacht ar an scéal go bhfuil an fhéinmhuinín a bhí ag Sinn Féin caillte i gcathair ghríobháin Stormont.”

Ma tá sin fíor, cad a tharla idir an dá linn?


Discover more from Slugger O'Toole

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Categories Uncategorised Tags

We are reader supported. Donate to keep Slugger lit!

For over 20 years, Slugger has been an independent place for debate and new ideas. We have published over 40,000 posts and over one and a half million comments on the site. Each month we have over 70,000 readers. All this we have accomplished with only volunteers we have never had any paid staff.

Slugger does not receive any funding, and we respect our readers, so we will never run intrusive ads or sponsored posts. Instead, we are reader-supported. Help us keep Slugger independent by becoming a friend of Slugger. While we run a tight ship and no one gets paid to write, we need money to help us cover our costs.

If you like what we do, we are asking you to consider giving a monthly donation of any amount, or you can give a one-off donation. Any amount is appreciated.