Lá go laethuil ar line…

Comhardeas do do a cuma nua ata ar an nuachtain laethuil. Agus anois tig leat é a leamh ar line anois. Mar a deareann sé ar an leathanach tosaigh: “ar an lá seo sa bhlain 1661, rinneadh an corp Oilibhear Cromail [chan ar gceannsa] a diadhlacadh agus ansin cuireadh chun bais é aris go foirmealta”.

Mick is founding editor of Slugger. He has written papers on the impacts of the Internet on politics and the wider media and is a regular guest and speaking events across Ireland, the UK and Europe. Twitter: @MickFealty