Lá go laethuil ar line…

Comhardeas do do a cuma nua ata ar an nuachtain laethuil. Agus anois tig leat é a leamh ar line anois. Mar a deareann sé ar an leathanach tosaigh: “ar an lá seo sa bhlain 1661, rinneadh an corp Oilibhear Cromail [chan ar gceannsa] a diadhlacadh agus ansin cuireadh chun bais é aris go foirmealta”.

 • Skintown lad

  eh?

 • Oilbhéar Chromaill

  For the benefit of SL: Lá, the Irish language daily newspaper is now available in PDF format online at http://www.nuacht.com. The front page featues English language summaries of the leading news-stories and opinion articles.

 • Mick Fealty

  We carry stories in Irish from time to time.

 • seabhac siulach

  Go raibh maith agat don leathanach (‘link’) sin

  Maidir le OC, is cosuil go bhfuil an IMC ag iarraidh, faoi lathair, an rud ceanna a dheanamh don proiseas siochana…e a chur chun bais go foirmealta…ma bhionn siad ag ra go bhfuil Oglaigh na hEireann (Provos) fos ag deanamh spiaireacht…
  Is faoi rialtas na breataine ata se (mar a bhi se riamh) an proiseas go leir a diadhlacadh agus saol nua a thabhairt do…

 • Baluba

  Cothrom na féinne dóibh, guím gach rath ar an tionscnamh seo. Tá súil agam go musclófar an-suim ar fud an domhain sa teanga mar gheall air. Iontach maith do dheoraithe cosúil liomsa.

 • Saw the press release a couple of days ago, good news this.

 • TAFKABO

  Oilbhear

  Thanks for the link.

 • Joe

  The link doesn’t work unless you remove the parenthisis at the end of it.

 • Droch_Bhuachaill

  Scéal mhaith, ach caithfidh Lá réimse níos leithne scéala a fháil ó gach páirt den dtír, in ionad Uladh amháin, má tá sé i gceist acu fás agus forbairt i gceart.

 • felix quigley

  My very best wishes. I support you.