I ndiaidh bhás an Phápa

Oliver Grennan le cuntas den na rudaí a mbeadh ag tarlú tar eis bhás an Phápa agus an ról atá le teacht don Coláiste Rónaofa na gCairdinéil go haonláthair sa Vatacán. Níl an mead seo le fail in achan ait eile ach ar Slugger amhain!

Le Oliver Grennan

I ndiaidh bhás an Phápa, deimhníonn ceannaire Cholaiste na gCairdinéil, an Camerlego, an bás. Ina sheasamh os comhair an choirp, glaonn sé ainm baiste an Phapa. Toisc nach gcloistear freagra, fógraíonn sé bás an Phápa. Ansin, socraíonn sé briseadh Fháinne an Phápa – ar a bhfuil greannta ainm an Phápa i réim – agus Séala an Phápa freisin. Cruthfear fáinne eile i gcomhair an phápa nuathofa níos deireanaí. Leis seo, socraíonn an Camerlego tórramh an Phápa agus na naoi lá bróin a bhíonn mar nós ar ócáid mar seo. Anois, le cuidiú ó triúr oifigeach de chuid an cholaiste, stiúraíonn sé an toghchán chun Pápa nua a roghnú.

Tagann Coláiste Rónaofa na gCairdinéil go haonláthair sa Vatacán i gcomhar an toghcháin idir cúig lá déag agus fiche lá i ndiaidh an bhásadh. As gach aird na cruinne, is iadsan rogha an Phápa chun cuidiú agus comhairleadh leis. Faoi láthair, tá 123 Cairidinéal in ann votáil.

Tar éis aifrinn a chloisteáil i mBasilica Naomh Pheadair, téann na cairdinéil isteach i seomra daingean gardáilte lamh leis an Seipéal Sistín le haghaidh an toghcháin, rid a dtugtar comhdáil no concléabh air. Tugann chuile chairdinéal mionn rúndachta go gcoimeádfaidís cúrsaí an toghcháin faoi cheilt. Má dhéantar feall ar an mionn seo is é coinnealbháiteadh an píonós. Curtha faoi ghlas sa seomra seo, seomra inar rinneadh géarchuardach cheana ar eagla go mbeadh gléasanna éisteachta ann, bíonn na cairdinéil fáiscthe go dlúth daingean ón domhain go léir. Cuirtear séalaí ar gach slí isteach agus dúntar na cuirtíní.

Maidin arna mhárach, cloiseann na cairdinéil an t-aifreann sa Séipéal Sistín agus tar eis sin cuirtear an seisiún toghchána ar bun. De réir athrú a rinne an Pápa Pól VI, níl cead vótála ag cairdinéal atá breis is ceithre scór bliain d’aois. Cé nach toghadh ach cairdinéil leis na cianta, tá gach Caitliceach fásta fireann “papabile” (ina iarrthóir féideartha don Phápacht) de réir teoirice, ar aon nós!

Is le ballóid rúnda scríofa a dhéantar an toghchán agus is iad an Camerlego agus an triúr ina chuideacht a bhíonn i mbun áirimh. Roimhe seo, bhí dhá thrian agus aon vóta amháin de dhíth chun Pápa nua a thoghadh. I 1996, áfach, d’aithrigh Pápa Eoin Pól II an coinníolach seo. Anois, mara bhfuil toradh faighte tar éis 12 nó 13 lá, is féidir Pápa nua a thoghadh ar tromlach glan (leath agus aon vóta amhain).

Bíonn dhá bhalóid ar maidin agus dhá cheann san iarnóin go toradh. Tar éis gach seisiún vótála, dóitear na páipeir ballóid. Mara bhfuil réiteadh ann, cuirtear ábhar ceimiceach ar na páipéir chun deatach dubh a chur amach. Le feiceáil os cionn dhíon Phálás na Vatacáine, is comhartha é seo don slua bailithe le chéile i gCearnóg Naomh Pheadair go bhfuil an eaglais fós gan Phápa.

I ndeireadh na dála, nuiar atá cinneadh déanta ag na cairdinéil, íslíonn gach cairdinéal ceannbhrat corcra os comhair a chathaoireach agus fágtar ceannbhrat an Phápa nuathofa fillte. Cuirtear na ballóid deireanaigh sa tine agus is é an deatach bán astu an comhartha go bhfuil toradh faighte sa toghchán. Fiafraíonn Déan na gCairdinéil den ball roghnaithe an nglacann sé leis an toghchan agus má ghlacann, cén t-ainm ab fhearr leis a bheith air. Ag an bpointe seo, aithnítear é go hoifigiúil mar Pontifex Maximus, Pápa Naofa na Róimhe. I nidiaidh glactha, déantar Easpag na Róimhe de agus umhlaíonn chuile chairdinéal roimhe.

Ansin, cuirtear Éadaí na bPapacht air, soutane bán agus caipín cloiginne. Déantar seo i “Seomra na nDeor”, mar a dtugtar air, mar is annamh go mbíonn Pápa nuathofa tochtach agus sileann na deora nuair a bhraitheann sé go soiléir a raibh i ndán do ina shaol. Dá mba rud é gur toghadh fear nach raibh ina shagart, is é de dhualgas ar Déan Cholaiste na gCairdinéil gach teideal eaglasta a bhronnadh air, ó shagart go heaspag, go dti go mbeidh sé ábalta bheith ina Easpag na Róimhe, rud atá éigeantach ar gach Pápa. Más easpag é ar deoise in áit eile, mar a tharlaíonn de gnáth, éiríonn sé as an bpost sin.

Ansin, téann Déan Choláiste na gCairdinéil amach ar bhalcóin na Vatacáine agus foilsíonn sé an scéala seo:

Annuntio vobis gaudium magnum! Habemus Papam! Eminentissimus et Reverendissimus Dominus, Dominus ___ Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalis Qui sibi accipit nomen ___.

Fógraím dea-scéala mór daoibh! Tá Pápa againn! An Tiarna Oirirc Urramach, an Tiarna Cairdinéal _____ de chuid Eaglais Naofa na Róimhe a ghlacann dó féin an t-ainm ____.

Nochtann an Pápa nua é féin ar thaobh an Déin chun Beannacht Apstaileach a thabhairt. Ba nós é an Pápa nua a iompar ar fud na gCearnóige ar an Sedia Gestatoria (Ardchathaoir an Phápa) agus Tiara (coróin) an Phápa a chur ar a cheann le go leor deasgnáith. Ba shiombalachas ríoga é seo a d’éirigh seanaoiseach sna blianta seo caite agus ba é an Pápa Eoin Pól I a chuir deireadh leis an nós seo. Níl a thuilleadh deasgnáith de dhíth mar, i ndiaidh toghcháin, níl aon neach níos uaisle san eaglais, de réir diagachta, a bhfuil an údarás aige chun a leithéid a dhéanamh.

Cúpla lá i ndiaidh an toghcháin, deirtear an chéad Aifreann Pápach. Ar siúl don altóir doibh, stadann an mórshiúil faoi thrí chun píosa línéadaigh a chur trí thine, atá ceangailte ar giolcach. Le meath na lasracha, deireann duine éigin go séimh leis an bPápa “Pater Sancte, sic transit gloria mundi” (a Athair Naofa, is mar seo a imíonn glóir an tsaoil). Deirtear seo mar chuimhneachán don Pápa gur duine fós e le bás i ndán do, cé go bhfuil post ollmhór aige sa saol seo.

Donate to keep Slugger lit!

For over 20 years, Slugger has been an independent place for debate and new ideas. We have published over 40,000 posts and over one and a half million comments on the site. Each month we have over 70,000 readers. All this we have accomplished with only volunteers we have never had any paid staff.

Slugger does not receive any funding, and we respect our readers, so we will never run intrusive ads or sponsored posts. Instead, we are reader-supported. Help us keep Slugger independent by becoming a friend of Slugger.

While we run a tight ship and no one gets paid to write, we need money to help us cover our costs.

If you like what we do, we are asking you to consider giving a monthly donation of any amount, or you can give a one-off donation. Any amount is appreciated. 

39 thoughts on “I ndiaidh bhás an Phápa”

 1. Bhí Gaeilge maith uladh ag JP2 a d’fhóghlainn se ó cairdinéal ó Fiach, fíor-Gaeilge as na Rossan í dTir Chonnaill

 2. An bhféadfadh sé go bhfuil dóthain ráite faoin Phápa anois sna meáin chumarsáide? Fear maith é, is dócha, ach seans go bhfuil barraíocht airde á tabhairt ar an scéal seo anois.

 3. Fíor-Gaeilge ó Dún na nGall?? Tuigim anois cén fath nach raibh einne in ann é a thuisicnt!

 4. Thuig an Pápa gurb í Gaeilge Uladh an Ghaeilge is deise, is binne, is fearr, a Ringo 🙂

 5. Glass and ???:

  Slugger has been a billingual blog since it’s inception. Okay, there’s not been much reporting in Irish over the last few weeks when we’ve been somewhat preoccupied with doing justice to the vast amount of English language coverage of the Northern Bank and McCartney cases.

  Most readers don’t read Irish. But then there’s been a culture of tolerance (and no short measure of trust), particular from those who don’t.

  Mick

 6. Re ???’s question:
  Because the bloggers on this site and at least some of the posters are open-minded and believe in cultural diversity maybe?

 7. Hi thir yeeboyyee. Isit troo thet a mon kin speek hisain tung in ony plis on thess site?

 8. Bring back Typekey!! There was a noticeable drop in the number of eejits during the typekey phase.

 9. Wouldn’t you like to know?

  it’s about the ceremonies and procedures for electing a Pope. Sic transit gloria mundi and all that.

 10. well i would be interested in reading this but i can’t read or speak gaelic. but everyone can read english so can we not have it in english please?

 11. Personally I say that it’s nice that this site is bilingual, especially as it is a non-partisan site (I think), although I admit that I have the advantage of being able to understand Irish.
  This way Irish has a visible presence outside the narrow sector it is often confined to.
  Does ??? think that nothing in Irish should be featured (not fair) or that all Irish articles be accompanied by translation (not easy)?

 12. Tough one, with the original article in Irish. I guess a brief explanation would do if a translation is difficult (don’t think google has an Irish-English translator yet – and even if it did some of those translations are dodgy! lol)

  In all I don’t see any problem with it on the assumption it’s adding stories to the site and not taking work away from other relevant articles (and there is no evidence that this is the case).

  I’d actually be curious to see the number of posters in an Irish-language thread (one which didn’t disintegrate into “Why’s this in Irish” anyway).

 13. Maca has done quick translations in the past. I would, but I don’t have the time. I tend not to write the link pieces in English because it sets up an expection amongst readers that the detail will be in English.

  Sorry, it’s a limitation of resources thing. Despite its limited fame, this blog remains largely a labour of love!

 14. Here’s a quick translation of a comment above:-

  ORIGINAL POST- Taht mug uoy ekil lliw kcabemoc ni elyts!

  TRANSLATION- That gum you like will comeback in style!

 15. [rant]Lads, do you not think there is already enough articles about the Pope in english? This subject has been covered by the BBC, Guardian, RTÉ, UTV and upmteen other sites. You really don’t need another article on this subject so less of the grumbling and have a bit of respect for the Gaeilgeoirí who frequent the site. [/end of rant]

 16. Maith thú, Maca,
  nó mar a deir siad i gConamara:

  ‘Fair plé, a mhac(a)’ 🙂

  Ní shílim gur gá an tuairim seo a aistriú-an gá?

 17. Should the site be multi-lingual to encourage e.g. the Ulster-Scots, Portguese, Lithuanian, Chinese and other minority communities in Northern Ireland?

 18. Oh no, here we go again…
  Watch out or that Lord Laird will have the site closed down for not having material in Ulster Scots!

 19. Oi oi … madre de dios!

  Whatabout – why should the site be multi-lingual? This is not a State site which needs to cater to all minorities. This is Mick’s site and it’s entirely up to him what languages he posts in, Irish just happens to be a language he speaks & enjoys.

  FC
  An bhfuil Gaeilge líofa agatsa? (Níl ach cúpla focal agamsa, ar an drocuair). Good to see more folks around here with such talents 😉

 20. Again I agree with Maca. And I really think it is a good thing to have Irish present on a site like this which is not linked with one political point of view but where many different viewpoints are aired.
  I do speak Irish fairly fluently, though I’m not a native speaker, and it’s a very nice and interesting language, just as English is (and Chinese and Portuguese etc…)
  No-one should feel threatened by it or resort to cheap point-scoring regarding it.
  Er, what was this thread originally about again 🙂 ?

 21. Ritheann sé liom arís, agus an t-alt seo á leámh, go bhfuil taibhseacht agus rómánsúlacht den chéad scoth sna deasghnátha a bhaineann le pápacht na Róimhe. Traidisúin na gcianta: leis na róbaí, na seoda , na mórshiúil mhaorga – agus teanga ársa na Laidine. Ní fhéadfadh teaghlach ríoga ar bith, ná fiú stiúidió Hollywood, taispeántas chomh mór ná chomh galánta a chur ar fáil.

  Agus ritheann sé liom arís, go mb’fhéidir gur mó a théann an taibhseacht agus an rómánsúlacht i bhfeidhm orainn mar lucht féachana, ná an teachtaireacht shimplí atá mar bhunús dó.

  Maith thú a Mhick, agus do chuid Gaeilge! Ní deontaisí ná coimisinéirí (cé gur maith iad) is mó atá de dhíth ar an dteanga, ach go mbeadh daoine toilteanach í a úsáid, agus í a úsáid go poiblí.

 22. Please, please, please keep up the Gaeilge. I am a student of Irish language resident in New South Wales and this component of Slugger is my lifeline.

 23. I asked a simple question. foreign correspondent, ‘Oh no, here we go again…’
  You are the one that is trying to get a row with comments like that, you and maca. Maca what sort of rant was that. Catch yourself on.

 24. ???

  Take the infrequent use of Irish at face value on this site.

  A quick scan through the archives that almost to a man the posters who have contributed to this thread are not interested in Irish as a political football (which I think was what Maca & FC were getting at about the requests to translate this article), and are moderate in their political outlook. For example, I’m sure El Pais has loads of interesting articles on the Vaticans plans following the Pope’s death, but you don’t expect them to provide translations in English, do you?

  I personally enjoy giving my rusty Irish a bit of a run out on slugger – its a bit of a challenge, nothing more.

 25. ???
  Perhaps it is a case of crossed wires. Your question has been asked here about 1 million times, usually just to have a dig at Irish. We’ve had more than our fair share of people complaining about Irish on this site and that’s the way we(I) interpreted your post, as having at go at Irish.

  “Catch yourself on”

  Ach shurly, ai, what aboot ye.

 26. I asked a simple question. foreign correspondent, ‘Oh no, here we go again…’
  You are the one that is trying to get a row with comments like that, you and maca. Maca what sort of rant was that. Catch yourself on.

 27. Maca,

  I will not attempt to match your Irish, which I am sure is far from *droch*, but thanks very much for the pointer to Gaeilge-B – looks just great.

 28. Art, no problem. It’s a great resource if you use it well. The key is to post regularly with questions, short translations etc

  Btw, if you have Gmail it is ideal for this as you can store all your mails so you have an archive of useful Irish information.

 29. mo chéad bhlog, a chairde Gael:

  pointe amháin a chailliuint ag a leithéidí ??? tá cuid againn níos mó ar ár gcompóird ag scríobh as Gaelainn, agus in ann sin féin a chur in úil sa teanga sin. ní fhoghlam mise conas béarla a labhairt go dtí go rabhas timpeall 7-8 bliana- nuair a bhíonn rud le rá agam is údarásaí a bhíonn sé ag Gaelainn.

  Ag trácht don bPápa, agus do na searmanais, srl, rud amháin a rith liom; chur mórshúil na gCairdinéil an scannán ‘Eyes Wide Shut’ i gcuimhne dhom!

 30. Ta me ag leorg me caire Oliver Grennan. Ni feacha me e le cuig blian. An bhfuil fios ag aine ar ceard a bhfuil se. Ma bhfuil ba mhaith liom caint leis. go raibh maith agat

Comments are closed.